Hoppa till innehåll

Försäkringar / licenser

Gymnastikförbundet har bytt försäkringsbolag

Olycksfallsförsäkringar

Gymnastikförbundet rekommenderar starkt att alla gymnaster som är medlemmar och deltar i föreningens verksamhet ska vara olycksfallsförsäkrade. Av den anledningen har förbundet ett förmånligt avtal med det nya försäkringsbolaget Svedea, som endast är tillgängligt för förbundets medlemsföreningar.
Försäkringarna administreras av försäkringsmäklaren Pensum.
Det är hos Pensum som ni lägger till och tar bort gymnaster som ska omfattas av olycksfallsförsäkringarna.
Olycksfall anmäls genom att man fyller och skickar in en skadeanmälan.

Kostnader/premier  gäller per medlem/gymnast och försäkringsår.
Försäkringsåret är 1 oktober - 30 september.

Det finns följande olycksfallsförsäkringar/licenser för gymnaster/ledare:

Sakförsäkring

Föreningen har ett grundskydd genom "RF:s grundförsäkring" (automatiskt genom medlemskapet i förbundet). Läs noga igenom villkoren. De flesta föreningar har behov av någon form av kompletterande skydd.
Gymnastikförbundet rekommenderar RF:s kompletteringsförsäkring.


Carl-Åke Myrsell  |  Senast uppdaterad: 2015-10-27

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner


Svedea

Gymnastikens årshjul