Hoppa till innehåll

Stadgar och riktlinjer

Oavsett om avsikten är att bilda en förening eller se över nuvarande föreningsstadgar är det viktigt att ha god koll på vad som gäller.

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, det utgör själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella. Och att alla känner till dem.

Som stöd till idrottsföreningar tillhandahåller Riksidrottsförbundet en stadgemall, s.k. RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar. Normalstadgarna är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn rekommenderas att använda normalstadgarna.

Ladda hem stadgemall för idrottsförening (pdf)

 


Calle Myrsell  |  Senast uppdaterad: 2015-03-11

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner