Hoppa till innehåll

Regioner

Välj närmaste region och tryck på knappen.

Regionernas nyheter

Vad är Gymmix?

Gymmix är Gymnastikförbundets varumärke inom gruppträning. Genom ett gemensamt varumärke ökar synligheten för varje enskild förening.
Hos en Gymmix-förening finns ett varierat gruppträningsutbud och en välkomnande miljö. Vi verkar tillsammans för god hälsa och välbefinnande genom rörelse, träning och gemenskap. Hos oss är alla välkomna! Gymmix står för begreppet - Bra träning nära dig.

* Gymmix syfte är att föreningen ska synas bättre ute i samhället 

* Med Gymmix får din förening stöd med marknadsföringsmaterial i vardagen

* Gymmix ger ökat stöd för internt nätverksbyggande och sam-annonsering hos flera     Gymmix-föreningar

Så här blir man en certifierad Gymmix-förening!

* Din förening tar kontakt med närmaste Gymnastik-region eller centrala kansliet:
* Bokar en tid med en Gymmix-ambassadör eller en Idrottskonsulent i din närmaste region för att få höra mer om Gymmix. 
* Får tillhanda en intresseanmälan samt ett Gymmix-certifieringsavtal, för att i styrelsen diskutera igenom kriterierna för att vara en certifierad Gymmix-förening
* Certifieringsavtalet skrivs på och skickas in till nationella kansliet, där själva certifieringsförfarandet äger rum
* Det kostar inget extra att bli en Gymmix-förening, förutom ett engagemang och vilja

Vad får en certifierad Gymmix-förening?

* Gymmix-affischer, både digitalt och i pappersformat med professionella bilder och framtagna för föreningar inom Gymmix - För att också ge Gymmix-föreningar en gemensam utåtriktad profil - förhoppningsvis sparar föreningen tid.

* Gymmix - professionella gruppträningsbilder - Dels för att stärka vår Gymmix-profil och dels för att stötta föreningen i vardagen.

* Föreningen får plats på Gymmix-Sverigekarta - som Gymnastikförbundet exponerar på många platser, samt att öka tillhörigheten - många medlemmar tycker det är roligt att vi är så många och ser ett tydligt sammanhang.

* Olika mallar skickas digitalt som tex Gästbiljetter och annonsmallar. En Grafisk profil som är en tydlig handbok för Gymmix-föreningar.

* Exponering när Gymnastikförbundet gör olika sorters marknadsföring med fokus på alla våra Gymmix-föreningar

* Gymmix arbetsrum med rörelsebankar och andra tips

* Tillgång till en färdig Gymmix-kollektion i vår webbutik om man vill

Kriterier för att bli en Certiferiad förening

* Din förening har minst 2-3 olika gruppträningspass/vecka
* I din förening har alla ledare minst 4 dagars utbildning
* Din förening lägger ut Gymmix-loggan och 2-3 Gymmixbilder på hemsidan - så alla föreningar som är en Gymmix gör likadant.
* Din förening tar väl hand om deltagarna/ medlemmarna genom en välkomnande miljö: tex

* Bra Gymmix-affischering kring lokalen, en funktionär som välkomnar, och hinner moppa av golvet i hallen, en marschall på vintern, bjuder på frukt mitt i terminen är några exempel på en trivsam och välkomnande miljö.

* Din förening vill försöka nå nya deltagare genom att starta nya gruppträningspass
* Din förening ser utvecklingsmöjligheter med Gymmix

Från och med 2015 finns det beslut från Förbundsstyrelsen att regionerna tillsammans med sina Gymmix-ambassadörer ansvarar för att besöka föreningar som vill bli en Certifierad Gymmix-förening och även besök där Gymmix-föreningar träffas och diskuterar mera Gymmix. Gymmix-föreningarna själva har också ett ökat ansvar för att träffas och nätverka och skapa aktiviteter tillsammans. 

Nationella Gymnastikförbundet ansvarar för: 

* Gymmix varumärke med patent och registreringsverket
* Gymmix grafiska manual och hur vi arbetar med Gymmix som varumärke

* Gymmix gemensamma marknadsföringsmaterial till föreningarna
* Gymmix-ambassadörernas årliga träff - gemensam uppdatering
* Gymmix klädkollektion
* Gymmix Certifieringsförfarande 

 


 Hoppas Du och din förening ser Gymmix som en möjlighet och vill vara med!

Tillsammans blir vi starkare!

Under våren 2017 har vi blivit 155 Gymmix-föreningar!
Varmt välkomna att höra av er med ännu mer frågor om Gymmix.

Irene.samuelsson@gymnastik.se - 08- 699 64 44

 

 

  

 

Välkomna in i Gymmix-familjen /

Ansvarig för Gymmix är Gymnastikförbundets idrottskonsulent för gruppträning. Irene Samuelsson, 08-699 64 44 alternativt irene.samuel


Susanne Landin  |  Senast uppdaterad: 2017-05-18

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner