Hoppa till innehåll

Regioner

Välj närmaste region och tryck på knappen.

Regionernas nyheter

Gymnastikens Uppförandekod

  1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.
  2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens  utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
  3. Vi är goda förebilder.
  4. Vi respekterar allas lika värde.
  5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
  6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
  7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
  8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

Arbetshäfte för föreningar och ledare - Uppförendekod

Arbetshäftets avsikt är att stödja och hjälpa föreningar/ledare att i praktiken omsätta Uppförandekodens 8 riktlinjer i sitt eget ledarskap ”vad betyder det för mig…”.

Arbetshäftet finns att skriva ut som pdf (klicka på länk)  och finnas att beställa i tryckt form.

Nu finns häftet också som en skrivbar pdf där ni även kan lägga in föreningens lokala logga. Ladda ner den  här.

Arbetshäftets pedagogiska uppläggning utgår från att LEDARE MED STARK INRE DRIVKRAFT  är den mest framgångsrika typen för ett bra ledarskap.Efterlevnaden av koden kommer att upplevas som mer naturlig och motiverad om den kommer inifrån individen/ledaren själv. Det är vår övertygelse att detta kommer att ha betydelse och vara till hjälp för alla våra föreningar.

Metoden bygger på JAG  – VI  –  samt säkerställande av efterlevnaden.

Arbetshäftet är framtaget i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Stöd och hjälp finns via dem för de föreningar som önskar hjälp inom respektive förening. Häftet har även tagit hänsyn till RF:s riktlinjer för Barn- och Ungdomsidrott.

Gymnastikombudsman – stöd/rådgivning
Om föreningar, ledare, föräldrar eller utövare önskar stöd och hjälp i frågor som är relaterade till Uppförandekoden finns Gymnastikombudsman som nyinrättad funktion på Gymnastikförbundet.
Gymnastikombudsmannen har ej någon dömande funktion, utan hit ska man vända sig för stöd, hjälp och rådgivning.
Gymnastikombudsmannen nås via gymnastikombudsman@gymnastik.se. Förbundsstyreslen har beslutat att tillsvidare utse Calle Myrsell till Gymnastikombudsman.

Juridisk nämnd - beslutande i bestraffningsärenden
Förbundsstyrelsen har även inrättat en Juridisk nämnd.
Enligt beslut vid Förbundsmötet 2014 ska nämnden bestå av en blandning av ledamöter med juridisk kompetens och kännedom om svensk gymnastik.
I de fall som någon anser att berörd förening/ledare ej lever upp till Uppförandekoden, finns den Juridisk nämnden med uppgift att besluta i bestraffningsärenden (ärenden som härrör sig till Kapitel 14 RF:s stadgar – dit Uppförandekoden till stora delar ligger).
Nämndens uppdrag är att vara enda beslutandeinstans inom Gymnastikförbundet i bestraffningsärenden.
Anmälan till juridiska nämnden sker till thore.brolin@gmail.com (nämndens ordf.)

Eventuella överklaganden sker till Riksidrottsnämnden (RIN).

Åtgärdstrappa förbund

Åtgärdstrappa förening

 

Åtgärdstrappor som Power Point


Carl-Åke Myrsell  |  Senast uppdaterad: 2016-11-21

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner