Hoppa till innehåll

FOTO: rf.se

Antidoping

Det finns i slutändan bara en som ansvarer för att ha koll på vad som gäller kring antidoping: du som är aktiv! Det är 100% ditt eget ansvar att känna till regler, vad du får och inte får inta samt hur du ska ta reda på detta. De flesta dopingfall i Sverige beror på okunskap och "jag visste inte" eller det faktum att du aldrig ens tänkte på att fuska spelar ingen roll om du testas positiv. Så gör dig själv rättvisa och ge dig själv förutsättningar att lyckas på riktigt genom att fortsätta läsa här och öka din kunskap.

Ren vinnare
För att hjälpa med en ökad insikt finns det sen juni 2016 en enkel webbutbildning för idrottsutövare och stödpersonal. Utbildningen består ut av sju korta 3-4 minuters genomgångar med snygga videos, quiz-frågor och bra länkar som tillsammans hjälper kring förståelsen. Gå in på sidan via länken nedan, skapa ett konto och du är igång. Du kan genomföra de olika delar i den ordning du vill, när som helst det passar dig. Vi rekommenderar att du som minimum genomför "dopinglistan", "dispens" och "kosttillskott" - så klicka in dig på en gång.

Ren vinnare - webbutbildning

Behöver du söka dispens? Få svar på det här

Gymnastikförbundets Antidopingprogram
Antidopingprogram december 2009

Dopinglistor 2012
För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping har Riksidrottsförbundet två kompletterande dopinglistor Röda listan och WADA:s dopinglistan. Listorna hittar du på RF's hemsida (länkar nedan). På Röda listan kan du söka på vad som gäller för just din medicin.

Röda listan
WADA:s dopinglista

Astamediciner
RF's information om Astmamediciner

Dispensregler 
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.

För att veta om en idrottare behöver söka dispens måste du som idrottare veta vilken nivå du tillhör.

För gymnastik gäller följande indelning:

Hög tävlingsnivå
Gymnast som är uttagen till senior- och juniorlandslag i KvAG, MAG, RG, trampolin eller seniorlandslag i trupp.

Låg tävlingsnivå
Övriga gymnaster som inte nämns ovan

Gymnaster som tillhör hög tävlingsnivå behöver söka dispens via RF Antidoping medans de som tillhör låg tävlingsnivå kan ansöka om retroaktiv dispens ifall en dopingkontroll görs. All information från RF om dispenser och hur man söker dispenser hittar du här

Internationella dispenser vid deltagande på internationella tävlingar
Om man ska tävla på ett internationellt mästerskap (ej NM) eller annan internationell tävling som är FIG-klassad (dvs. finns listad på denna sida: http://www.fig-gymnastics.com/site/competition/search) så krävs en internationell dispens. Kontakta Gymnastikförbundet angående internationella dispenser på johanna.persson@gymnastik.se Om man som gymnast tävlar på en annan internationell tävling kan det landet man tävlar i ha bestämmelser som innebär att man ska ha med sig läkarintyg på de mediciner man äter om man inte har en internationell/nationell dispens. Detta ska i så fall framgå i inbjudan till tävlingen.

Regelverk
Idrottens dopingregler gäller globalt. Det är The World Anti-Doping Code (WADC) som är det regerverk all världens idrotter och länder ska följa. Under världsantidopingkoden finns ett antal standarder som också är tvingande regler.

WADC och dess standarder motsvaras i Sverige av RF:s Dopingreglemente och de föreskrifter som är kopplade till reglementet.

Alla länder och idrotter som anslutit till WADC måste också införa koden och dess standarder i sina regler och stadgar. 

WADC och RF:s regler

Vaccinera din förening mot doping
Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingpolicy att ta hjälp av?

Om inte, kan det vara en bra idé att vaccinera din klubb mot doping. Det tar bara några timmar.

Vaccinera klubben 

Kosttillskott 
RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.

Kostråd


Johanna Persson  |  Senast uppdaterad: 2017-03-17

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner