Hoppa till innehåll

Elitidrott och utbildning handlar om rätten att bedriva en seriös elitidrottssatsning med lika seriösa studier
FOTO: Svenskidrott.se

Gymnastikgymnasier NIU

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som vill kombinera elitidrott och utbildning. NIU som struktur syftar till elever som har nationell elit som mål


Certifierade gymnastikgymnasier perioden 2015
(upp till fyra antagningsomgångar) 

För hösten 2015 finns fem skolor som erbjuder truppgymnastik, fyra för
Kvinnlig AG, tre för Manlig AG, två för rytmisk gymnastik samt en för
trampolin och en för parkour/tricking:
Borås: Sven Eriksonsgymnasiet/Bäckängsgymnasiet (Truppgymnastik) NY!
Eskilstuna: Grillska Gymnasiet, f d John Bauer (Kvinnlig Artistisk Gymnastik)
Lindesberg: Lindeskolan (Rytmisk Gymnastik)
Karlskrona: Ehrensvärdska Gymnasiet (Truppgymnastik) NY!
Malmö: Malmö Idrottsgymnasium (Manlig Artistisk Gymnastik)
Märsta: Arlanda Gymnasiet (parkour/tricking) NY!
Stockholm: Stockholms Idrottsgymnasium (Kvinnlig och Manlig Artistisk Gymnastik, Truppgymnastik)
Uppsala: Celsiusskolan (Truppgymnastik, Kvinnlig Artistisk Gymnastik, Trampolin och Rytmisk Gymnastik)
Västerås: Widénska Gymnasiet Idrottscollege (Truppgymnastik)
Örebro: Elitidrottsgymnasiet/Virginska skolan (Truppgymnastik)
Älvsbyn: Älvsbyns Gymnasium (Kvinnlig och Manlig Artistisk Gymnastik) 


Ansök till gymnastikgymnasium

För att söka NIU ska du som gymnast ha nationell elit som mål.  Sista
ansökningsdag är 1 december 2014 för höstterminen 2015 och du ansöker
till skolan direkt. Skolan tar sedan kontakt med oss på Gymnastikförbundet för att följa upp antagningsprocessen gemensamt. Ifylld blankett skickas till respektive skola. För specifik info (ansökningstider, adress med mera) se respektive skolas hemsida. Till en del skolor söker du via hemsidan direkt, utan Gymnastikförbundets blankett.


Vem ansvarar för NIU?

Nationellt godkända idrottsutbildningar bedrivs genom fyra samverkande parter:

Riksidrottsförbundets
 (RF) roll är att vara stöd åt specialidrottsförbunden (SF), men har inget formellt uppdrag. Uppdraget skiljer sig således från det för riksidrottsgymnasierna (RIG).
Skolverket 
har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. De godkänner också vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som blir anordnare av NIU.
Kommunen
 eller enskild huvudman är anordnare av NIU.
Specialidrottsförbunden 
(SF; i det här fallet Gymnastikförbundet) leder och organiserar, i samverkan med den berörda skolan, den idrottsliga delen av NIU. I samverkan med huvudman arbetar SF med att utveckla och följa upp NIU-verksamheten, anställa tränare samt med antagningsprocessen av elever till NIU.Vill din gymnasieskola bli certifierad NIU-skola?

Från och med hösten 2011 är det möjligt att starta nationella idrottsutbildningar inom ramen för den nya gymnasieskolan. Skolverket och Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav inkluderat övriga förordningar och föreskrifter som styr verksamheten.
Utöver dessa krav har Gymnastikförbundet beslutat om särskilda certifieringskrav. Nedan hittar du certifieringskraven avseende NIU och gymnastiken + ansökan för om-och nylicensiering. Alla huvudmän/gymnasieskolor som fick sina förra certifieringar 2010 måste nu omcertifiera sig, och de som avser att starta ett NIU hösten 2015 måste ha ansökt innan 1 november 2013 till oss på Gymnastikförbundet.

 
Tidplan till er alla (gäller såväl om- som nycertifiering avseende läsåret som börjar HT2016)
  • 1 november 2014 behöver vi på Gymnastikförbundet er ansökan, vilket i steg ett sker genom att ni skickar in blanketten ovan.
  • Vi kommer sedan kontakta var och en av er där vi går igenom certifieringskraven och hur er verksamhetsplan ser ut för att uppfylla såväl de specifika kriterierna från som de SF-generella kriterierna. Detta arbete avser vi ha klart med alla huvudmän/gymnasieskolor senast 20 januari 2015.
  • Så snart en huvudman/ gymnasieskola visar hur de avser uppfylla kriterierna och vi tillsammans gått igenom dessa kommer ni tilldelas ert certifikat från oss så ni kan skicka in handlingarna till skolverket. Detta avser vi göra löpande, dock ska alla ansökningar vara behandlade senast 20 januari av oss.
  • Efter erhållet certifikat ska ni som gymnasieskola skicka in detta till Skolverket, detta kan ske under perioden 1 november 2014 till 31 januari 2015.
  • Skolverket har sedan på sig fram till 1 september 2015 innan de behöver lämna besked till huvudman/gymnasieskolan.
  • För mer info, klicka här.

Louise Nordenberg  |  Senast uppdaterad: 2014-11-27

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Gymnastikombudsman
Gymnastikförbundets juridiska nämnd

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner