Hoppa till innehåll

Gymnastikgymnasier NIU

Hösten 2011 startades möjligheten att starta nationella idrottsutbildningar (NIU) inom ramen för den nya gymnasieskolan. Nedan följer de NIU-skolor med gymnastikinriktning.

Certifierade gymnastikgymnasier av Skolverket:

Eskilstuna: John Bauergymnasiet (Artistisk Gymnastik)

Lindesberg: Lindeskolan (Rytmisk Gymnastik)

Malmö: Malmö Idrottsgymnasium del av Malmö Borgarskola

Stockholm: Stockholms Idrottsgymnasium

Uppsala: Celsiusskolan (Truppgymnastik, Kvinnlig och Manlig Artistisk Gymnastik, Trampolin och Rytmisk Gymnastik)

Västerås: Widénska Gymnasiet Idrottscollege

Örebro: Elitidrottsgymnasiet (Virginska Skolan)

Älvsbyn: Älvsbyns Gymnasium 

Vilande:
Helsingborg: Filbornaskolan (Truppgymnastik) - vilande från 2012


Vill din Gymnasieskola bli certifierad NIU-skola?

Från och med hösten 2011 är det möjligt att starta nationella idrottsutbildningar inom ramen för den nya gymnasieskolan. Skolverket och Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav inkluderat övriga förordningar och föreskrifter som styr verksamheten. Dessa har from sommaren 2013 reviderats

Utöver dessa krav har Gymnastikförbundet beslutat om särskilda certifieringskrav. Nedan hittar ni certifieringskraven avseende NIU och gymnastiken + ansökan för om-och nylicensiering. Alla huvudmän/gymnasieskolor som fick sina förra certifieringar 2010 måste nu omcertifiera sig, och de som avser att starta ett NIU hösten 2015 måste ansöka nu innan 1 november 2013 till oss på Gymnastikförbundet.

Certifieringskrav Gymnastik och RF + ansökan
I ovanstående dokument framgår det att Gymnastikförbundet har tagit fram gemensamma betygskriterier, dessa är inte framtagna ännu, men ambitionen är att de ska vara klara under våren 2014.

Tidplan till er alla (gäller såväl om- som nycertifiering avseende läsåret som börjar HT2015)

  • 1 november behöver vi på gymnastikförbundet er ansökan, vilket i steg ett sker genom att ni skickar in blanketten på sidan 2 i bifogat dokument.
  • Vi kommer sedan kontakta var och en av er där vi går igenom certifieringskraven och hur er verksamhetsplan ser ut för att uppfylla såväl de specifika kriterierna från som de SF-generella kriterierna. Detta arbete avser vi ha klart med alla huvudmän/gymnasieskolor senast 20 januari 2014.
  • Så snart en huvudman/ gymnasieskola visar hur de avser uppfylla kriterierna och vi tillsammans gått igenom dessa kommer ni tilldelas ert certifikat från oss så ni kan skicka in handlingarna till skolverket. Detta avser vi göra löpande, dock ska alla ansökningar vara behandlade senast 20 januari av oss.
  • Efter erhållet certifikat ska ni som gymnasieskola skicka in detta till Skolverket, detta kan ske under perioden 1 november 2013 till 31 januari 2014.
  • Skolverket har sedan på sig fram till 1 september 2014 innan de behöver lämna besked till huvudman/gymnasieskolan.
  • För mer info se http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Elitidrotttest/Elitidrottochutbildning/Gymnasialniva/Nationelltgodkandaidrottsutbildningar/ForkommunerochSF/StartaNIU/

Senast uppdaterad: 2014-05-19

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner