Hoppa till innehåll

Senaste nytt

Johan Fallby till Utvecklingshelgen för föreningar med elitverksamhet

2016-12-06 13:13

Den 20-22 januari 2017 genomför Gymnastikförbundet den tredje utvecklingshelgen för föreningar med elitverksamhet. Nu är det klart att Johan Fallby, idrottspykologisk rådgivare, blir en av huvudtalarna under helgen.

Prestation – så mycket mer än bara teknik – utvecklingshelg för föreningar med elitverksamhet

2016-11-23 10:39

Den 20-22 januari 2017 genomför Gymnastikförbundet den tredje utvecklingshelgen för föreningar med elitverksamhet.

Kunskapsdagar för föreningar med elitverksamhet

2015-02-26 09:35

Den tredje stora utbildningshelgen inom det omfattande arbetet med förbundets utvecklingsmodell inleddes på ett hotell i Arlanda lördag den 24 januari. Överfullt i salen, 200 personer! Ett sextiotal tävlingsföreningar på plats och bland deltagarna denna gång många styrelseledamöter, sportchefer, medicinskt ansvariga eller intresserade, kommittémedlemmar och tränare. Alla tar del av två fullmatade dagar med föreläsningar och diskussioner. Forskaren Natalie Barker inledde (bilden ovan).

Utvecklingsmodellen i konkret form - Tekniska reglementen förändras

2014-12-19 18:13

- Gymnastikens Tekniska kommittéer har omarbetat respektive disciplins Tekniska reglemente, som nu även fastställts av förbundsstyrelsen. Det gemensamma målet är att våra reglementen ska vara styrande så att alla föreningar och tränare lever efter svensk gymnastiks utvecklingsmodell. Att träna smart, att ha tålamod och därmed anpassa oss bättre till varje gymnasts individuella utveckling, berättar sportchefen Pia Josephson.

Utbildning av nyckelgrupper

2014-11-22 21:58

En av många, många möten om uppförandekoden för svensk gymnastik genomfördes i Göteborg i helgen. Denna gång var det sportchefen Pia Josephson som tillsammans med förbundsdomare i rytmisk gymnastik diskuterade hur koden ska tillämpas praktiskt. Tidigare har liknande möten genomförts med andra nyckelgrupper inom vårt stora förbund. Pia berättar mer:

Bra fart i utvecklingsarbetet

2014-09-10 06:20

- Vi har bra styrfart nu, konstaterar Gymnastikförbundets sportchef Pia Josephson, som kunde berätta om fortsatt tillväxt för gymnastiken vid förbundsstyrelsens första möte i september. – I höst händer det mycket och vi har verkligen anledning att känna förväntan både inför kommande stora tävlingar men också i det omfattande utvecklings- och kommunikationsarbetet. Arbetet är igång, byggt på fakta och gedigna analyser, och bitarna faller på plats en efter en.

De aktivas representanter utsedda

2015-06-26 14:37

Samtliga landslagsdiscipliner har utsett en representant som tillsammans bildar 'De aktivas råd'. Rådet ska träffas minst en gång varje år tillsammans med förbundets sportchef och generalsekreterare. Sportchef Pia Josepson: - Jag ser verkligen fram mot det första mötet som ska hållas efter sommaren. De aktivas råd blir ett viktigt forum för den fortsatta utvecklingen av landslagsverksamheten.

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott från RF

2014-06-03 17:33

Riksidrottsförbundet har publicerat ett dokument kallat 'Anvisningar för barn- och ungdomsidrotten'. Dokumentet är betydelsefullt i det pågående arbetet med konkretiseringen av svensk gymnastiks utvecklingsmodell. och harmoniserar väl med Svensk Gymnastik Vill.

Utvecklat medicinskt samarbete

2014-10-22 09:01

I början av maj träffades de personer som har uppdrag inom det medicinska området, knutet till Gymnastikförbundets olika landslag. Ett viktigt steg i arbetet för att stärka det medicinska stödet - inte bara till landslagen utan även medlemsföreningar.

Utvecklingsarbetet i nästa fas

Sportchefen om utvecklingsarbetet

Arbetet med gymnastikens ledarkultur

Avstamp för svensk tävlingsgymnastik

Rekordstort deltagande på Elittränarutbildningen

Landslagsgymnastik och tävlingsverksamhet 2014 - 2015

Stefan Bengtsson kommenterar ny DN-artikel

'Elitstöd ett erkännande'

Besked från RF om elitstöd

Handlingsplan antagen av förbundsstyrelsen

Professor Jonas Stier undersöker tävlingsgymnastikens ledarkultur

DN-artiklar

Förtydligande med anledning av DN-artikel

Nulägesanalysen av landslagsgymnasternas träningssituation

Elitgymnasternas träningssituation - nulägesanalys klar

RF-stöd till utredning om elitgymnasters träningsmiljö

Gymnastikförbundets generalsekreterare: Högprioriterad utredning

Förbundsordföranden kommenterar DN:s artikel om elitträning

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner