Hoppa till sidans innehåll

Förändring av innehåll, metod och struktur


Förändring av innehåll

Svensk Gymnastik Vill - in som kunskap i alla kurser

Kunskap och förståelse för vår värdegrund, vår utvecklingsmodell, våra nyckelfaktorer och vår uppförandekod är något alla ledare behöver ha. Därför ska vi väva in dessa ämnen i alla våra kurser. Ibland som separata avsnitt men framförallt ska de genomsyra våra kurser. I baskursen läggs den grundläggande kunskapen in som separata avsnitt och i efterföljande kurser utvecklas den och anpassas till verksamhet och situation.

För alla ledare som redan finns inom Svensk Gymnastik kommer ett kosntadsfritt kursmaterial kring Svensk Gymnastik Vill tas fram. 

Kunskaper kopplade till våra nyckelfaktorer läggs in i alla kurser

När vi anpassar vårt utbildningssystem till våra nyckelfaktorer kommer fokus ligga på dessa fem faktorer:

1. Utgå från barnperspektivet

4. Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

5. Ta hänsyn till individuell utveckling

6. Träna smart

7. Ha tålamod och tillåta att det tar tid att nå toppen

Kunskaper som är kopplade till dessa nyckelfaktorer kommer vävas in i kursmaterialet för alla kurser. Inom vissa ämnen kommer också specifika nya kurser att skapas.

 

Förändring av metod

Digitalisering av kursmaterial

Med syfte att modernisera och att förenkla uppdatering av våra kursmaterial kommer vi lägga mer av innehållet digitalt. Kursmaterialet kommer i stor utsträckning bestå av en kurswebb, det vill säga en webbplats med filmer, föreläsningar, textavsnitt, hemuppgifter mm. En mindre del av materialet kommer fortsatt finnas i tryckt format.

Nya kursupplägg

Vi ändrar många av våra kursupplägg. Genom att låta en del av kursen bestå av egenstudier inför och/eller efter det fysiska kurstillfället kan vi korta ner de fysiska samlingarna. Kortare fysiska träffar besparar deltagaren tid och kostnader för resor och övernattningar. Under träffarna fokuserar vi på praktik, djupare förståelse, diskussioner och erfarenhetsutbyten medan inläsning och teoretisk kunskapsinhämtning i stor utsträckning görs på distans.

En del kurser kommer kunna genomföras helt på distans.

Ny samarbetspartner

För att producera och distribuera de nya kursmaterialen samarbetar vi med SISU Idrottsböcker som redan jobbar med många andra idrottsförbund som t ex förbunden för fotboll, golf, ridsport och konståkning.

 

Nytt arbetssätt för kvalitetssäkring

För att hålla våra material uppdaterade och aktuella kommer vi årligen gå igenom alla kurser och vid behov justera och revidera. För att säkerställa att vårt kursutbud och våra material håller en hög kvalitet kommer vi tillsätta expertgrupper. Expertgruppens uppgift är att säkerställa kvaliteten i ledarutbildningen och se till att utbildningen följer senaste forskning och rön.

Förändring av system

Det nya utbildningsystemet delas in i de fyra kurskategorierna; Teknik- och metodik, Träningslära, Ledarskap och Fördjupning. De nuvarande teorikurserna (steg 1-3) kommer delas upp i kortare kurser. Kurserna inom träningslära och ledarskap anpassas för att också passa ledare inom barngymnastik och gruppträning. Några av kurserna inom träningslära kommer vara helt på distans. Det ska bli lättare för ledare att välja kurser efter eget intresse. Alla kurser kommer vara tillgängliga och välkomna alla ledare. Metodikkurserna kommer i stor utsträckning vara uppdelade som tidigare med några mindre justeringar. För att få tränarlicens för en viss nivå kommer kravet vara en kombination av kurser inom metodik och teknik och ledarskap och träningslära. Inom vissa ämnen kommer vi skapa fördjupningskurser. Det kan vara inom till exempel skruvteknik, bedömning eller passning. En fördjupningskurs kan också bygga på en specifik övning, till exempel rondat.  

Uppdaterad: 08 FEB 2018 16:41 Skribent: Anne Lindström
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKBUTIKEN

Webbshop

PARTNERS

Stadium Pensum logotyp Vera Sport logotyp Scandic Catea logotyp Svedea logotyp LEG Logotyp unisport logo Folkspel logotyp Svenska Spel

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Scandic