Hem / Nyheter / 2020 / 25 000 ledare inom Svensk Gymnastik

25 000 ledare inom Svensk Gymnastik

Nu släpps den senaste statistiken från Gymnastikförbundet och förbundets medlemssiffror för 2019 ligger kvar på en hög och stabil nivå, med en tydlig ökning i antalet ledare.

Gymnastikförbundet har 262 882 aktiva i 1075 medlemsföreningar, vilket är ungefär samma nivåer som för 2018. Sett över en tioårsperiod har antalet aktiva ökat med cirka 34 procent. Barngymnastik och gruppträning är fortsatt de områden som står för den största andelen av verksamheten. Statistiken visar på en fortsatt ökning bland de yngsta barnen, framförallt på tjejsidan.

Barngymnastiken, en stor del av Svensk Gymnastik.

 

- Vi är ett stort förbund med många föreningar och aktiva och i en omvärld där många föreningsidrotter tappar medlemmar är jag stolt över att vi ligger kvar på den höga fina nivån. Det visar att många ser och uppskattar de fina värden som finns inom Svensk Gymnastik och hur vi kan bidra till den grundmotoriska träningen, säger Gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle Malmborg.

 

Pelle Malmborg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

 

Jämfört med andra idrotter syns en tydlig skillnad i antalet redovisade deltagar- och aktivitetstillfällen i det så kallade LOK-stödet. Gymnastiken visar till skillnad mot de andra stora idrotterna en tydligt ökande trend.

 

Antalet ledare har ökat med 70 procent de senaste tio åren

Svensk Gymnastik har hela 25 000 ledare. De senaste tio åren har cirka 10 000 ledare tillkommit, vilket motsvarar en ökning med cirka 70 procent. 31 procent av ledarna är tjejer under 20 år.

 

- Den här utvecklingen vittnar om att det finns goda förutsättningar för fortsatt utveckling inom Svensk Gymnastik men även för samhället i stort. Här finns en stor grupp unga individer som i praktiken varje vecka tränas i ledarskap och att ta ansvar för andra, säger Pelle Malmborg och fortsätter:
- Vi har sedan många år tillbaka arbetat med att utveckla våra utbildningar och nu rullar många nya kurser ut i vår verksamhet. Jag tror och hoppas också att vår långsiktiga strävan för en ökad ledartäthet inom barn- och ungdomsverksamheten har bidragit till att allt fler har tagit steget att bli ledare i sina föreningar.

 

Truppgymnastiken och kvinnlig artistisk gymnastik växer

Ungefär 38 000 gymnaster tävlar eller har en tecknad tävlingsförsäkring. Bland gymnastikens olika discipliner syns den största tillväxten inom kvinnlig artistisk gymnastik och truppgymnastik.

 

- Truppgymnastiken, som är den största tävlingsdisciplinen inom gymnastiken har haft en stadig positiv utveckling över tid. Ökningen fortsätter under 2019 även om vi ser en viss minskning bland antalet killar. Här, liksom inom de övriga disciplinerna, jobbar vi aktivt med att anpassa tävlingssystemen för att inkludera fler, men vi ser också att fina resultat på elitsidan sporrar fler att träna och tävla. Inom den artistiska gymnastiken ska vi kanske inte heller underskatta Jonna Adlertegs framgångar, där hon också blir symbolen för att det går att hålla på med elitgymnastik på den allra högsta nivån upp i åldrarna, avslutar Pelle Malmborg.

 

Här kan du se all statistik för 2019. Där framgår också hur vi behandlar statistiken kring cheerleading som under 2019 blev ett eget fristående förbund.