Hem / Nyheter / 2020 / Fortsatt stora anpassningar av verksamheten

Fortsatt stora anpassningar av verksamheten

Efter sommarlov och semestrar börjar höstterminen starta upp i många föreningar runt om i landet. Men liksom under förra terminen så kan verksamheten inte riktigt genomföras som vanligt på grund av COVID-19.

Folkhälsomyndigheten har genomgående ansett att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Det gäller alla inom Svensk Gymnastik, från barn och unga till seniorer, där 70+ fortsatt är en riskgrupp. När det är möjligt - håll därför träningarna utomhus.

 

De restriktioner som sattes upp under våren och sommaren gäller fortfarande:

 

Sammankomster med mer än 50 personer förbjudna

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Dit räknas till exempel tävlingar och uppvisningar med publik. Gymnastikförbundet rekommenderar att taket på max 50 personer ska vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik. Det innebär att det inte ska vara mer än 50 personer i en träningslokal. Om tävlingar eller uppvisningar ska genomföras gäller det att anpassningar görs så att det inte är mer än 50 personer i lokalen samtidigt. Det samma gäller även vid interna utbildningar eller ledarsamlingar, som är vanliga inför terminsstart. Läs mer om riktlinjerna för tävling här. 

 

 

Generella rekommendationer i samband med träning

 • Det viktigaste rådet är att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt. Detta gäller såklart både för aktiva och ledare.
 • Alla föreningar ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
  (Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 
 • Alla aktiviteter ska anpassa antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Om deltagarna står i kö, se till att alla håller ett tillräckligt avstånd. Om kö bildas på ett speciellt ställe i lokalen, så markera gärna avståndet på golvet.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera i den mån det är möjligt.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • All passning är tillåten från och med den 14 juni.
 • Om det är möjligt bör man färdas till träningen på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.

 

Glöm inte riskbedömningen

Alla föreningar ska göra en riskbedömning av sin verksamhet och anpassa sin den utifrån resultatet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett verktyg för riskbedömning som finns här.  

 

Löpande information via webben

Gymnastikförbundet har en löpande dialog med Riksidrottsförbundet, som i sin tur förmedlar idrottens synpunkter till berörda myndigheter och politiker. Det handlar bland annat om ytterligare ekonomiska stöd till idrotten och eventuella lättnader kring restriktionerna. Vi återkommer så fort vi har ny information. Vi kommer också att återkomma kring höstens utbildningar och vilka tävlingar som kommer kunna genomföras i anpassad form.

Håll dig uppdaterad genom att besöka vår webbsida kring Corona. 

Har du frågor? Då kan du mejla på This is a mailto link eller ringa telefonnummer 08-699 60 99