Hem / Nyheter / 2020 / Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten 1 april

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten 1 april

Folkhälsomyndigheten håller dagligen presskonferenser kring Coronaviruset och hur vi gemensamt kan minska risken för smittspridning.

Idag, den 1 april, skärptes de allmänna råden ytterligare. Även om träning fortsatt rekommenderas så utmanar de råden som presenterades idag oss som idrott och det blir än mer tydligt att vi behöver anpassa vår träning. Myndigheten menar fortsatt att det är viktigt att idrotten hålls igång men det tak om max 50 personer som får samlas gäller nu även träning.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb, samt de allmänna råd som presenterads idag. 

 

Allmänna råd för alla verksamheter i Sverige:

Alla verksamheter i Sverige, såsom myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av Covid-19

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 1. Sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. Markerar avstånd på golvet
 3. Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 4. Håller digitala möten
 5. Erbjuder möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuder handsprit
 6. Undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

 

Allmänna råd för föreningar:

För att undvika spridning av Covid-19 bör föreningar:

 1. Om det är möjligt - skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
 2. Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

 

Allmänna råd för idrottsföreningar:

För att undvika spridning av Covid-19 bör idrottsföreningar:

 1. Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks, gäller även mellan tränare och gymnast
 2. När det är möjligt - hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,
 3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,
 4. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och
 5. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks

 

Träningen måste anpassas

Att hålla igång träningen inom Svensk Gymnastik är viktigt. Enligt dagens råd ska däremot närkontakt i träningen undvikas. Det innebär att vi inom Svensk Gymnastik bör undvika träning som kräver passning. För att inte riskera våra gymnasters säkerhet, både kring eventuell smittspridning samt risk för skador, är det nu upp till varje förening att anpassa sin träning utifrån detta.

 

Mer information om tidsbegränsningen kommer

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller dessa råd fram till 31 december 2020.

Gymnastikförbundet kommer söka stöd hos Riksidrottsförbundet kring hur vi ska tolka hur länge de allmänna råden kommer gälla och återkommer så fort som möjligt kring detta och hur det kommer att påverka höstens evenemang och tävlingar.

Mer info hos RF 

Läs mer på Gymnastikförbundets sida om Corona.