Hem / Nyheter / 2020 / Förtydligande kring processen runt regeringens remiss

Förtydligande kring processen runt regeringens remiss

Just nu pågår en politisk process om hur många personer som får delta och vara publik på tävlingar och arrangemang med anledning av Covid-19.

Måndagen den 24 augusti skickade regeringen ut ett förslag om att ändra i förbudet om att inte tillåta fler än 50 personer vid allmänna sammankomster. Flera myndigheter och organisationer får nu chansen att yttra sig kring förslaget innan regeringen fattar det slutgiltiga beslutet.

 

En av de som svarar på remissen är Folkhälsomyndigheten. I sitt svar anser de att man skulle kunna höja gränsen till 500 personer om publiken kan hålla minst en meters avstånd till varandra.

 

Gymnastikförbundet vill förtydliga att rekommendationen om att höja gränsen till 500 personer, som det just nu skrivs om i media, inte är ett beslut utan ett remissvar från Folkhälsomyndigheten till regeringen. Remissvaren skulle skicks in till regeringen den 27 augusti.

 

Gymnastikförbundet har varit med och svarat på remissen till regeringen genom att ha skickat synpunkter till Riksidrottsförbundet. Utifrån de olika remissvar som kommer in så kommer regeringen att fatta ett beslut som kommer att gälla från och med den 1 oktober.

 

I remissen är det endast ett fåtal allmänna sammankomster som kommer att omfattas av de föreslagna förändringarna. För de övriga allmänna sammankomsterna kommer fortfarande gränsen på maximalt 50 personer vara gällande. Utifrån texten i förslaget är det oklart om tävlingar inom gymnastik kommer att falla under detta undantag i ordningslagen.

 

Gymnastikförbundet följer utvecklingen noga och så fort vi har mer information kommer vi att uppdatera våra rekommendationer.

 

Mer information om Covid-19 finns här