Hem / Nyheter / 2020 / Gemensamma regler för nivåer 7-9 klara!

Gemensamma regler för nivåer 7-9 klara!

Nu är de gemensamma reglerna för truppgymnastikens tävlingsnivåer 7-9 publicerade och en ny domarutbildning tas fram.

Först och främst, vill Gymnastikförbundet rikta ett stort tack till Emil Deckner som varit projektledare och genomfört arbetet som tillsammans med regionala TTK.

Bakgrund och syfte med projektet

Bakgrunden till projektet är att regioner, föreningar och ledare efterfrågat regler som är anpassade för de första tävlingsnivåerna inom truppgymnastiken. Detta för att underlätta för nya ledare på denna nivå och för nya domare som ska förstå och praktisera reglementet. Även en större samsyn och tydligare struktur för tävlande har efterfrågats. Syftet med projektet har varit att skapa en likhet kring regler och bedömning mellan regioner och föreningar som arrangerar tävlingar på nivå 7-9. Gymnastikförbundet rekommenderar från och med 2021 att föreningar och regioner som arrangerar tävling på denna nivå använder dessa anpassade regler samt rekommenderar att det alltid ska framgå tydligt vilka regler som gäller vid arrangemang av tävling.

Regler som nu finns tillgängliga

Arbetet har omfattat framtagande av:

  • Bedömningsreglemente nivå 7-9 inklusive bilagor
  • Tävlingsbestämmelser nivå 7-9
  • Bedömningsunderlag nivå 7-9
  • Exempel på att fylla i bedömningsunderlag
  • Redskapsreglemente nivå 7-9
  • Feedbackunderlag nivå 9
  • Rekommendationer kring resultat och ceremonier
  • Generalprotokoll nivå 7-9

Klicka här för att komma direkt till dokumenten.

Ny domarutbildning

Arbetet har också resulterat i att en ny steg 1 utbildning för domare och en ny ”steg 1 licens” som ger behörighet att döma på nivå 7-9. Utbildningen är under framtagande och anpassad för nivå 7-9. Detta innebär att tidigare steg 1 ”Förberedande domarutbildning: Truppgymnastik steg 1- intro till nationellt bedömningsreglemente” kommer byta namn till ”Introduktion till nationellt bedömningsreglemente”. Den nya domarutbildningen steg 1 kommer heta ”Domarutbildning: Truppgymnastik steg 1 – regionsdomare (nivå 7-9)”. Utbildningen kommer vara en endagsutbildning och vänder sig till dig som vill börja döma på tävlingsnivå 7–9. Bedömningsreglementet är utformat med en positiv bedömning, där det även ska vara lättare för dig som ny domare att kunna börja din domarkarriär. Förkunskapskraven för kursen är ”Intro Svensk Gymnastik” samt att du får gå kursen från och med det år du fyller 16 år. Två pilotkurser kommer genomföras under hösten.

Domarstegen

Efter att en deltagare gått Domarutbildning: Truppgymnastik steg 1 – regionsdomare (nivå 7-9) får personen behörighet att gå direkt vidare till steg 2 kursen, efter att ha gjort ett kunskapstest som syftar till att hjälpa deltagaren att ta nästa steg i domarkarriären. Det finns också möjlighet att gå Introduktion till nationellt bedömningsreglemente om domaren själv vill detta innan steg 2 kursen. Det illustreras som en alternativ väg via den ljusare pilen nedan. Detta för att erhålla förberedande kunskaper och övning inför steg 2 kursen. Nya domare kan även välja att gå Introduktion till nationellt bedömningsreglemente för att sedan gå vidare till steg 2. Denna kurs ger också behörighet på reglementet för nivå 7-9. Progressionen av hela domarstegen sammanfattas i figuren.

  

Licens steg 1

För att ha behörighet att döma på det nya reglementet nivå 7-9 krävs innehavande av minst steg 1 licens. Har du sedan tidigare gått introduktion till nationellt bedömningsreglemente kommer du att kunna ansöka om steg 1 licens genom din region. Har du sedan innan deltagit på steg 2 eller steg 3, får du denna licens automatiskt eftersom du blir behörig att döma på denna nivå.

 

Frågor

Har du frågor kring, tveka inte att höra av dig till This is a mailto link