Hem / Nyheter / 2020 / Gymnastiken växer mest av alla idrotter

Gymnastiken växer mest av alla idrotter

Idag publicerade Centrum för Idrottsforskning sin senaste rapport till regeringen och statistiken visar att föreningsidrottandet bland unga minskar.

I rapporten sticker emellertid gymnastiken ut rejält genom att vara en av få idrotter som växer - och tillväxten är stor. Jämfört med andra idrotter syns en tydlig skillnad i antalet redovisade deltagar- och aktivitetstillfällen i det så kallade LOK-stödet, där gymnastiken ser en kraftig ökning, hela 68 procent under perioden 2010-2018.

 

"Vissa idrotter växer kraftigt bland barn och ungdomar. Andra minskar i popularitet. Gymnastikförbundet sticker ut som den stora vinnaren under senare år."
Centrum för idrottsforskning.

 

Frågan man ställer sig är givetvis varför Svensk Gymnastik växer så mycket?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, utan förklaringen består av ett gediget arbete i gymnastikens 1075 föreningar runt om i landet som pågått under många år. 2012 antogs en ny strategi där Svensk Gymnastik bestämde sig för att arbeta långsiktigt med frågor som:

  • Hur gymnastiken ska bedrivas på ett långsiktigt och hållbart sätt
  • Att öppna för nya former av gymnastik
  • Anläggningsfrågan
  • Utbildning med mer fokus på ledarskap

 

- Vi har tagit stora steg framåt i detta arbete. Vi ser att vår utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer och material kring värdegrund når ut i föreningarna. Det byggs allt fler specialhallar runt om i landet, även om behovet inte är fyllt ännu. Vi ser också att vi under de här åren har fått nya verksamheter, till exempel gymnastikträning för vuxna, parkour och tricking. Utöver detta görs ett stort arbete med att se över våra utbildningar och lägga än mer fokus på ledarskap. Jag tror det är helt avgörande att vi fortsätter jobba systematiskt med alla dessa områden för att stötta våra föreningar än mer, säger generalsekreterare Pelle Malmborg och fortsätter:

 

- Utöver vårt eget arbete så ser vi också att det finns ett antal trender som sammanfaller med den utvecklingsfas gymnastiken befinner sig i. Exempel på det är ett ökat intresse för träning och hälsa, fokus på jämställdhet och damidrott i kommunernas arbete, samt att damidrotten både växer och är framgångsrik sett till internationella resultat.

 

Länkar för ytterligare läsning

Centrum för idrottsforsknings rapport

Idrottsstatistik

Artikel Centrum för idrottsforskning med fokus på gymnastiken

Nyhet hos Riksidrottsförbundet

Artikel i Dagens Nyheter 

Idag släppte även Gymnastikförbundet sin egen årliga statistik för 2019.