Hoppa till sidans innehåll

Gymnastikförbundets styrelse fattar beslut om vårens evenemang

16 MAR 2020 13:50
I söndags kväll fattade förbundsstyrelsen på ett extrainsatt möte ett antal beslut med anledning av Coronaviruset.
  • Uppdaterad: 16 MAR 2020 13:48

- Spridningen av Coronaviruset medför stora påfrestningar i hela samhället. För att bidra till minskad smittspridning vill vi inom Svensk Gymnastik ta vårt ansvar. Gymnastikförbundets styrelse har därför fattat ett antal beslut och riktlinjer som ska fungera som stöd för förbund, regioner och föreningar, säger Anna Iwarsson ordförande i styrelsen.

 

Besluten är baserade på regeringens beslut och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnat tillsammans med ett antal övergripande riktlinjer för gymnastiken. Besluten kan dock behöva omprövas utifrån nya fakta och myndighetsbeslut.

 

- Samtidigt som vi inom gymnastikrörelsen månar om att minska smittrisken vill vi i så stor utsträckning som möjligt kunna fortsätta med den vardagliga verksamheten oavsett om det handlar om träning, tävling eller utbildningar. Föreningsverksamheten och den vardagliga träningen har, inte minst i tider som dessa, en samlande kraft. Men allt behöver nu prövas i relation till de risker varje aktivitet kan innebära. Här behöver vi tillsammans vara kreativa för att hitta nya former för vår träning och föreningsgemenskap, fortsätter Anna Iwarsson.  

 

Under styrelsemötet fattades följande beslut:

  1. Alla evenemang med mer än 500 deltagare ställs in under hela våren 2020. Alla övriga nationella evenemang ska prövas utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, samt ett antal för gymnastiken uppsatta överväganden.
  2. Regioner och föreningar beslutar om sina egna evenemang, men uppmanas följa beslutet ovan.
  3. Förbundsmötet som var planerat att genomföras i Växjö 25-26 april flyttas fram till 26-27 september.

 

Tävlingar med fler än 500 deltagare ställs in under hela vårterminen 2020 

Det första beslutet innebär att alla tävlingar som samlar fler än 500 deltagare (inklusive funktionärer och publik) ställs in under hela vårterminen. 

 

Fler tävlingar och mötesplatser kan komma att ställas in. Ett sådant beslut ska emellertid föregås av en bedömning som sker i samråd mellan involverade parter efter genomförd analys. Till hjälp finns en riskbedömningsmall som bygger på Folkhälsomyndighetens vägledning, med ett antal tillagda sportsliga och demokratiska aspekter som är viktiga att ta ställning till.  

 

Alla inställda tävlingar kommuniceras via webben.

 

Framflyttat förbundsmöte

Gymnastikförbundets högsta beslutande organ, förbundsmötet, som skulle genomförts i Växjö 25-26 april flyttas fram i syfte att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället. Bedömningen är också att det är en stor risk för färre deltagande än tidigare år, något som inte är bra för den demokratiska processen inom Svensk Gymnastik.

 

- Vi ställer inte in förbundsmötet, vi flyttar fram det till den 26-27 september. För styrelsen är den demokratiska processen central. Under förbundsmötet ska vi bland annat gemensamt bestämma om en ny strategisk plan mot 2028 och då känns det oerhört viktigt att vi kan samlas, samtala och fatta kloka beslut tillsammans. Vi vill inte riskera att antalet föreningar och regioner ska exkluderas när så viktiga frågor ska behandlas, kommenterar Anna Iwarsson beslutet om att flytta fram mötet.

 

EM i trampolin, DMT och tumbling

I maj ska EM i trampolin, DMT och tumbling genomföras i Göteborg. Beslut om genomförande fattas av det europeiska förbundet UEG i mitten av denna vecka.

 

- Vi befinner oss alla i en extraordinär situation och jag vill avslutningsvis tacka alla för era enastående insatser samt uppmana alla att följa gällande råd och rekommendationer, avslutar Anna Iwarsson.

 

---------------------------------

Frågor kopplat till Coronaviruset

Frågor kring Coronaviruset hänvisas till mail och telefon.

Mail: This is a mailto link

Telefon: 08-699 60 99

----------------------------------

Skribent: Lotta Darlin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved