Hem / Nyheter / 2020 / Nu kan du söka Bertil Sjöstrands resestipendium

Nu kan du söka Bertil Sjöstrands resestipendium

Bertil Sjöstrands resestipendium delas ut till sökande som avser vidareutbilda sig i någon form av internationellt arbete inom gymnastikens olika verksamhetsfält.

Stipendiet kan användas till alla former av internationellt arbete till förmån för svensk gymnastik.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning över den sökande och över det tilltänkta ändamålet.

Resestipendiet är på minst 10 000 kr, och utdelas under våren 2020.

Ansökan skickas till:

Gymnastikförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Märk kuvertet "Bertil Sjöstrands resestipendium".

Sista ansökningsdag är den 30 april 2020.