Hem / Nyheter / 2020 / Nytt datum för SM i truppgymnastik 4-5 juli - definitivt beslut i slutet av april

Nytt datum för SM i truppgymnastik 4-5 juli - definitivt beslut i slutet av april

Gymnastikförbundet har tidigare informerat om att SM i truppgymnastik i Växjö 16-17 maj inte blir av, samt att en diskussion pågår om mästerskapet ska flyttas fram till senare tidpunkt eller helt ställas in.

Målbilden är att SM 2020 genomförs i Växjö helgen 4-5 juli. Det slutgiltiga beslutet om genomförande eller ej kommer att tas senast i slutet av april. Om det vid den tidpunkten inte finns uttalade tränings- eller reserestriktioner så är bedömningen att det fortfarande finns rimliga sportsliga förutsättningar för lagen att kunna förbereda sig inför tävling.

 

I diskussionen deltar representanter från Gymnastikförbundets nationella kansli, trupptävlingskommittén, arrangörsföreningen Dackegymnasterna och förbundskapten för landslaget i trupp.

 

Anmälan till SM ska göras av alla på nytt och det aktuella anmälningsläget kommer vid tidpunkten för beslut att vägas in. Därför uppmanas alla lag att före den 29 april göra sin nya anmälan till ett deltagande på SM 4-5 juli via tävlingskalendern/IndTA.

 

Komplex fråga

Om myndigheter och regeringen fattar beslut som kommer påverka möjligheten att genomföra ett SM kan beskedet komma tidigare än i slutet av april. Hade beslutet behövts fattats i dag, hade det blivit att ställa in. Nu förlängs tiden för att kunna samla in mer information och därmed fatta ett så välgrundat beslut på så aktuell information som möjligt utan att kompromissa på de sportsliga förutsättningarna för lagen.

 

Det är en komplex fråga att ta beslut kring, där viljan att genomföra ett mästerskap är stor hos alla parter. I den framåtriktade diskussionen ligger emellertid Folkhälsomyndighetens rekommendationer och myndighetsbeslut som den viktigaste grundplåten. Regeringen har fattat beslut om att inga evenemang som samlar mer än 500 individer ska genomföras i dagsläget. SM i truppgymnastik faller under den kategorin. Gymnastikförbundets styrelse har också fattat beslut om att detta gäller fram till och med sista juni 2020 och alla mindre evenemang har riskbedömts. Utöver det har Folkhälsomyndigheten avrått från icke nödvändiga inrikes resor.

Exempel på andra mer gymnastikspecifika aspekter som vägs in i diskussionen är:

  • Möjligheten att kunna erbjuda gymnaster och tränare en tydlig målbild för sin träning under en period där otydlighet råder i de flesta frågor.
  • Lagens och gymnasternas möjlighet att förbereda sig på ett bra sätt då förutsättningarna kan se väldigt olika ut i olika delar av landet.
  • Arrangörens möjligheter utifrån rådande förhållanden. Det finns stor osäkerhet kring exempelvis deltagande, funktionärer och publik, delar som är viktiga parametrar för att kunna arrangera ett mästerskap.
  • Sportsligt värde av ett mästerskap om alla lag inte kan vara med, alternativt inte har möjlighet att förbereda sig på ett tillräckligt bra sätt.
  • Höstens kalender med nationella tävlingar och ett EM för landslaget i oktober.

 

Att genomföra tävlingen under hösten är inte ett alternativ utifrån periodens redan omfattande tävlingsverksamhet samt tidigare önskemål från föreningstränare om minimering av perioden med både förenings- och landslagstävlingsfokus. Ett SM i slutet av hösten minimerar en möjlig och viktig återhämtningsperiod för alla inblandade gymnaster direkt efter EM.

 

Fortsätt träna

Gymnastikförbundet uppmanar till sist alla att fortsätta träna. Ta del av de rekommendationer som finns så att vi tillsammans kan hålla träningen igång och samtidigt minska risken för smittspridning.