Hem / Nyheter / 2020 / Prestationsinriktade föreningsmiljöer – ett stödverktyg

Prestationsinriktade föreningsmiljöer – ett stödverktyg

Idag lanserar Gymnastikförbundet stödmaterialet Anvisningar för prestationsinriktad föreningsmiljö. Det är ett webbaserat verktyg för föreningsstyrelser för att kartlägga och fatta beslut kring utveckling av den egna föreningen.

- Hela plattformen är en kombination mellan allmänna rekommendationer till alla föreningar och en mer specifik anvisning som riktar sig till våra prestationsinriktade föreningsmiljöer. De är framtagna för föreningsstyrelser i syfte att medvetandegöra, öka kunskapen och ge ett stöd kring de faktorer som påverkar och förutsättningar som krävs för en prestationsinriktad, långsiktig och framgångsrik verksamhet, berättar projektledaren Åsa Ekdahl och fortsätter:

- Vårt viktigaste gemensamma mål är att skapa en föreningsbaserad hållbar och utvecklande tränings- och tävlingsmiljö där varje individ ges möjlighet att, efter egna förutsättningar och mål, utvecklas i sin takt mot en önska nivå.

 

 

Vad och hur?

Det som nu lanseras är ett material som huvudsakligen beskriver VAD som ska finnas på plats i en prestationsinriktad föreningsmiljö. Till stöd och hjälp för styrelsens arbete för HUR detta kan göras finns tips och länkar till andra stödmaterial och reflektionsfrågor presenterat i varje arbetsområde.

Arbetsområdena är:

  1. Föreningsledning
  2. Sociala förutsättningar
  3. Praktiska förutsättningar
  4. Ledare, domare, uppdragstagare och andra funktionärer
  5. Expertkompetenser och andra stödjande resurser
  6. Familj
  7. Andra föreningar/ nätverk
  8. Kompisar
  9. Skola/ arbetsgivare

 

 

Genom ett digitalt frågeformulär svarar alla, eller valda grupper av föreningens medlemmar och förtroendevalda, bland annat på frågor kring; ledning och styrning, ekonomisk inriktning, demokrati och delaktighet, kommunikation och samverkan, utbildning av ledare och förtroendevalda, förebyggande och hälsobefrämjande arbete samt ledar- och funktionärsförsörjning. Svaren ger föreningens nuläge.

- När styrelsen känner att de har en samlad bild av ett nuläge finns möjlighet att med hjälp av det lokala RF-SISU Distriktet och er region prioritera de utvecklingsområden ni ser är viktigast att jobba vidare med. Här finns också möjligheter att söka olika former av bidrag för att stödja arbetet framåt, berättar Åsa.

 

Bidra till en bättre och mer hållbar elitverksamhet

Ambitionen är att Gymnastikförbundets anvisningar för prestationsinriktade föreningsmiljöer ska hjälpa er förening till ökad medvetenhet om verksamhetens inriktning och mål samt vägen framåt för att nå dessa.

- Materialet ska hjälpa till att förenkla för föreningsstyrelsen att driva prestationsinriktad verksamhet och ge guidning i frågor som bland annat rör värdegrund, förväntningar, anställningar och så vidare, säger Gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle Malmborg och fortsätter:

- Gymnastikförbundet kan också använda sig av anvisningarna i kvalitetssäkringssyfte om vi ser att en förening behöver extra stöd för att säkerställa en trygg idrottslig tränings- och tävlingsmiljö för sina medlemmar.

 

 

Framåtriktat arbete i regioner och med stöd av RF-SISU Distrikten

Projektet och arbetet fortlöper under hela 2020-2021 för att sedan övergå i en stadigvarande förvaltning.  

- Själva lanseringen av materialet sker nu den sista maj 2020. Efter det kommer varje gymnastikregion att tillsammans med lokalt RF-SISU Distrikt planera hur man vill ta arbetet vidare till regionens föreningar. Det riktade arbetet startar upp till hösten 2020 med ett flertal lokala föreningsträffar som anordnas i regionerna, säger Calle Myrsell som är ansvarig för Gymnastikförbundets föreningsstöd.

- Vårt viktigaste medskick i det här arbetet är att det behöver få ta tid för föreningen att utveckla sin verksamhet och att vi behöver tålamod och vara uthålliga, avslutar Calle.

Hela materialet kring Anvisningar för prestationsinriktade föreningsmiljöer med stödmaterial och hjälp att komma igång hittar du här.

 

Om du har frågor kring materialet eller processen kontaktar du:

Åsa Ekdahl, projektledare: This is a mailto link

Helen Åkerman, föreningsstöd: This is a mailto link