Hem / Nyheter / 2020 / Projekt i truppgymnastik kring tävlingsnivåer 7-9

Projekt i truppgymnastik kring tävlingsnivåer 7-9

Gymnastikförbundet genomför nu med hjälp av Emil Deckner som projektledare ett arbete att ta fram gemensamma regler för truppgymnastikens tävlingsnivåer 7-9.

Projektet är initierat av regionala trupptävlingskommittéer (TTK) och omfattar framtagande av Tävlingsbestämmelser, Redskapsreglemente, Regler för resultat och ceremonier samt ett Bedömningsreglemente som alla är anpassade för nivå 7-9.

 

Bakgrund och syfte med projektet

Bakgrunden till projektet är att regioner, föreningar och ledare efterfrågat regler som är anpassade för de första tävlingsnivåerna inom truppgymnastiken för att underlätta för nya ledare på denna nivå och för nya domare som ska förstå och praktisera reglementet. Även en större samsyn och tydligare struktur för tävlande har efterfrågats. Syftet med projektet är därför att skapa en likhet kring regler och bedömning mellan regioner och föreningar som arrangerar tävlingar på nivå 7-9. Gymnastikförbundet rekommenderar från och med 2021 att föreningar och regioner som arrangerar tävling på denna nivå använder dessa anpassade regler.

 

 
Många truppgymnaster som tävlar på nivå 7-9. Foto Albin Händig.

 

- Vi har idag ett mycket stort antal tävlande gymnaster på de lägre nivåerna runt om i landet. Bestämmelserna och reglerna för dessa nivåer har dock skiljt sig mellan olika tävlingar och varit svåra för ledare och nya domare att förstå. För att underlätta för både arrangörer, tränare och domare har det därför varit viktigt att samla expertkunskap från regioner och utbildare för att skapa regler som är helt anpassade för de lägre nivåerna. Genom detta arbete har vi även kunnat säkerställa en god gymnastisk progression för gymnasterna och att tävlingarna arrangeras i linje med barnkonventionen t.ex. genom att utforma bedömningsreglementet med en ”positiv” bedömning, säger Emil Deckner som leder arbetet.

 

Tidsplan

En första remiss på reglerna har nyss genomförts med regionala TTK, domare, tränare och arrangörer. En andra remissrunda är i startgroparna och planen är att publicera reglementena under juni månad och att de skarpt börjar gälla från och med januari 2021.

 

Ny domarutbildning kommer tas fram

I och med skapandet av ett anpassat reglemente för nivå 7-9 kommer en ny domarkurs att skapas för detta reglemente. Förhoppningen med den nya kursen är att det blir en lättare väg in att vara domare, vilket har efterfrågats av föreningar och regioner. Personer som tidigare genomgått en domarutbildning på det Nationella Bedömningsreglementet (steg 1 och steg 2) kommer att ha behörighet även på det nya anpassade reglementet på nivå 7-9. Mer information kommer framöver kring förändringar i utbildningsstegen för domare samt en planering kring kommande utbildningstillfällen.