Hem / Nyheter / 2020 / Regeringen förbjuder allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Regeringen förbjuder allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Detta för att ytterligare minska risken för smittspridning. Förbudet träder i kraft på söndag den 29 mars.

Förbudet omfattar alla sammankomster dit allmänheten har tillträde, till exempel uppvisningar och tävlingar. Verksamhet som endast medlemmar har tillgång till, till exempel träningar, omfattas inte av förbudet. Men beslutet är normgivande för all vår verksamhet och intentionen att reducera större samlingar är tydlig. 

 

I Folkhälsomyndighetens framställan till regeringen går att läsa att nivån på 50 personer bland annat är vald för att möjliggöra för föreningslivet att bedriva träningsverksamhet. Precis som tidigare ska riskbedömningen fortsatt göras.  

 

Folkhälsomyndigheten har meddelat att de kommer ut med riktlinjer under kommande vecka. På fredagens presskonferens så uppgavs att riktlinjerna kommer att omfatta alla sammankomster med fler än 50 personer, både allmänna och privata. Vi kan alltså förvänta oss att det kommer att komma ytterligare riktlinjer som kan komma att påverka all verksamhet inom Svensk Gymnastik. 

 

Gymnastikförbundet följer noggrant utvecklingen och uppdaterar informationen på hemsidan allteftersom det kommer mer information från regeringen och myndigheterna.