Hem / Nyheter / 2020 / Riktlinjer och säkerhetsprotokoll för höstens tävlingar är framtagna

Riktlinjer och säkerhetsprotokoll för höstens tävlingar är framtagna

Under höstterminen 2020 kommer äntligen tävlingsverksamheten att kunna komma igång igen. Men möjligheterna gäller emellertid med stora begränsningar.

Gymnastikförbundet har tagit fram nya riktlinjer för tävlingsverksamheten. Arbetet med riktlinjerna inleddes i början av juni och har tagit avstamp i myndigheternas förbud, föreskrifter och rekommendationer och har anpassats till gymnastikens särskilda förutsättningar. Riktlinjerna är avstämda med alla aktuella kommittéer och nationella samordnare.

Förutom själva riktlinjerna finns också ett tidsschema för när beslut fattas om respektive tävling kommer kunna genomföras eller inte. Varje arrangör ska också fylla i ett säkerhetsprotokoll inför tävlingen.

 

Tävlingsformaten kommer att anpassas

Alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer är förbjudna. Det innebär att de tävlingar som kommer att genomföras behöver skilja sig från de normala uppläggen och att stora anpassningar behöver göras för att minska risken för smittspridning.

 

Följande gäller för tävlingar som ska genomföras efter den 14 juni:

  • Det får vara maximalt 50 personer samtidigt i tävlingsanläggningarna. Det inkluderar de tävlande, ledare/tränare, domare och funktionärer.
  • En tävling/klass kan till exempel genomföras på förmiddagen med totalt 50 personer och nästa tävling/klass kan sedan genomföras på eftermiddagen. Det ska vara minst 30 minuters paus mellan tävlingarna/klasserna eller längre om det behövs för att  säkerställa tid för rengöring av redskap, sanitetsutrymmen och annat som behöver rengöras.
  • Det är inte tillåtet att ha publik på tävlingarna.
  • Håll avstånd – trängsel ska undvikas för samtliga i anläggningen (se till att avstånd kan hållas där köer uppstår).
  • Tävlingen ska om möjligt genomföras utomhus. Om det inte är möjligt är det tillåtet att genomföra tävlingen inomhus.

 


Om möjligt, håll tävlingarna utomhus som på SM i aerobic gymnastics 2019.

 

Läs de fullständiga rekommendationerna här.