Hem / Nyheter / 2020 / Svensk Gymnastik arbetar för ökad inkludering

Svensk Gymnastik arbetar för ökad inkludering

Under sommaren har Gymnastikförbundet gjort en djupdykning i frågan kring transinkludering, könsidentitet och könsuttryck.

Gymnastikförbundets framarbetade förslag innebär i korthet att du som binär eller ickebinär transperson är välkommen att träna i vilken grupp du själv vill oavsett juridisk könstillhörighet, könsidentitet eller -uttryck. Du är även välkommen att tävla i vilken tävlingsklass (utifrån gällande reglemente) du önskar till och med junior-SM nivå.

 

Detta är ett första steg i ett påbörjat långsiktigt arbete och beslut i frågan kommer att fattas av Gymnastikförbundets styrelse. Vill du veta mer om arbetet och de olika definitionerna kan du läsa mer på RFSL:s webb https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/

  

- Nu kan vi få tydliga regler för vad som gäller för tävlingar där vi initialt förtydligar att vi möjliggör för tävlande till och med junior-SM nivå. Förhoppningsvis kommer detta få fler att känna sig inkluderade och välkomna inom vår idrott. På sikt hoppas vi ha både binära och ickebinära transpersoner som tävlar på hög nivå, säger Pelle Malmborg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

 

Frågan har funnits på agendan sedan en tid tillbaka och förbundet avser att inom kort komma ut med både ett viktigt ställningstagande och beslut samt även rekommendationer till medlemsföreningarna. Ställningstagandet och rekommendationerna ska ses som ett startskott för det framåtriktade arbetet.

 

- Huvudsyftet med att anta ett ställningstagande och tillhörande rekommendationer är att vi vill leva vår värdegrund, säger Åsa Ekdahl som är den som har haft huvudansvaret för arbetet och fortsätter:

 

- Vår idrott upplevs av många som väldigt strikt indelad i tävlingsklass efter kön och det är den traditionellt sett också. Det ställer i sin tur ännu högre krav på att vi är tydliga med hur vi inkluderar alla på olika sätt.

 

Arbetet har varit omfattande och tagit sin utgångspunkt i både nationell och internationell aktuell forskning och av regering och riksdag fattade beslut samt inkluderat intervjuer och hjälp från intresseorganisationer som RFSL.

 

- När jag fick uppdraget hade jag inte själv så stor kunskap och jag kände att jag var tvungen att skaffa mig det för att vi ska vara trovärdiga i arbetet. Under sommaren har jagtagit del av forskning både nationellt och internationellt, läst Social- och Arbetsmarknadsdepartementens rapporter, stödmaterial hos RFSL samt stämt med Riksidrottsförbundet och Svenska Olympiska Kommittén och personer från Internationella olympiska kommittén (IOC) kring nu gällande råd, ställningstaganden, regelverk och policys kring både lika rättigheter, diskriminering, doping, HBTQI och idrott. RFSL har också bidragit med värdefull kunskap och expertis, berättar Åsa.

 

- Ett av de starkaste minnena från sommarens arbete var en djupintervju med en transperson som är aktiv på den högsta nivån i Sverige inom bågskytte. Ett både varmt och utlämnande samtal som fick mig att inse hur viktigt det verkligen är att känna sig som en del av ett sammanhang och hur svårt det kan vara när man inte gör det, fortsätter Åsa.

 

Gymnastikförbundet har inte tidigare mött så många frågor kring trans från enskilda medlemmar eller föreningar, vilket kan vara en av förklaringarna till att frågan inte heller har varit i fokus. Samtidigt kan det misstänkas att det finns ett mörkertal som inte velat tillkännage sig på grund av rädsla att inte bli juste bemött och inkluderad.

 

- Anledningen till att vi inte fått så många frågor kring detta är nog för att vi haft ett system/struktur som lett till att individer valt att sluta tidigt då de inte upplevt att det funnits en plats för dem och därför har frågan aldrig ens kommit till oss, säger Gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle Malmborg och fortsätter:

 

- Arbetet är en del i vår kommande Strategi 2028, där vi vill bli en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse. Vi vill att alla aktiva ska känna sig välkomna och känna en trygghet i att Gymnastikförbundet tycker att den här frågan är viktig. Hos oss är det OK att vara den du är. Vi hoppas också att föreningarna ska uppleva att vi nu tar avstamp för att skapa en ökad tydlighet och att det ska kännas lättare framöver att möta och stötta transpersoner, avslutar Pelle Malmborg.

 

Läs mer i RFSLs pressmeddelande om Trans och idrott här

Läs rapporten "Trans & Idrott, ingen ska lämnas utanför"