Hem / Nyheter / 2020 / Utbildningsrevisionens nya kurser växer och tar form

Utbildningsrevisionens nya kurser växer och tar form

Utbildningsrevisionens projektgrupp fortsätter hålla ångan uppe och flera av de nya kurserna börjar ta form, trots den rådande pandemin som såklart även projektgruppen har blivit påverkad av.

De nya kurserna i barngymnastik; Barngymnastik – leka och lära samt Barngymnastik – variera och utmana, är snart klara. Det digitala kursmaterialet är klart och det som återstår innan lansering är ett antal övningar som ska läggas in i övningsbanken. En digital utbildarutbildning är genomförd. Både utbildarutbildare men även projektgruppens kursvärdar fick snabbt bli experter på de digitala verktyg som användes. Utbildarutbildningen i de båda kurserna gick mycket bra och nu finns ett gäng peppade utbildare som står redo att återigen kan få köra kurserna fysiskt.

För de sex kurserna i Truppgymnastik har författarna skrivit och levererat manus. Projektgruppen har påbörjat genomläsning och bearbetning av de olika delarna för att efter sommaren få ihop det till en helhet.

Under årets andra kvartal har det varit ett intensivt arbete med de fem nya Ledarskapskurserna. I april genomfördes tre filmdagar/kvällar anpassade efter de restriktioner som fanns just då. Rekryteringen av utbildare är så gott som klar och inbjudan har gått ut till de framtida ledarskapsutbildarna. Kurserna som ingår i produktionen är Gymnastikens ledarskap, Gruppdynamik, Hållbart ledarskap, Idrottspsykologi och Ledarteam. Just nu pågår webbproduktion av samtliga fem kurser som deras samarbetspartner SISU Idrottsböcker ansvarar för.

Även i produktionen för Träningslära har det hänt mycket under våren. Fokus har varit på att bearbeta manus tillsammans med författarna samt förbereda två filmdagar som genomfördes sista helgen i juni. Det blev en rolig helg med mycket rörelseglädje och bra samtal. Kurserna som ingår i denna produktion är Styrka, rörlighet och fysiologi, Biomekanik, Åldersanpassad träning för barn och unga, Åldersanpassad träning för vuxna, Idrottsnutrition och återhämtning samt Planering och periodisering.

 

Projektgruppen består idag av: Therese Flemström, Sofia Kuylser, Josephine Cederholm, Jenny Lowebrant, Jenny Hermansson, Susanne Meckbach, och Joanna Ericson. Ordinarie projektledare Anna Karlgård är på föräldraledighet och under tiden axlar Joanna Ericson rollen som projektledare.