Hem / Nyheter / 2021 / Anmälan till årets Gymnastikforum

Anmälan till årets Gymnastikforum

Gymnastikforum 2021, den 9-10 oktober, arrangeras i delvis nytt format med möjlighet till att närvara digitalt eller fysisk på en av fyra platser i landet. Anmäl dig senast 20 september!

Vad är Gymnastikforum?

Gymnastikforum kan liknas vid ett gymnastiksverige i miniatyr. Här samlas föreningar, kommittéer för olika tränings- och tävlingsformer, styrelser, sponsorer och medarbetare vid Gymnastikförbundet.

Tillsammans diskuterar, inspirerar och driver vi Svensk Gymnastik framåt.

Omstart, nystart!

Men en utmanande tid i ryggen, blickar vi nu framåt för att tillsammans hitta kraft, motivation och få verktyg för en riktig "Omstart, nystart!" - vilket också är temat för årets Gymnastikforum.

Under helgen får vi möjlighet att tillsammans utbyta idéer och diskuterar framtiden för Svensk Gymnastik. Med utgångpunkt från den strategiska planen tar vi sats och tillsammans reser oss mot det önskade läget 2028.

Boka upp 9-10 oktober! Två dagar som kommer bjuda på workshops och föreläsningar kring aktuella ämnen. Du kommer få inspiration, motivation, reflektion, tid för nätverkande och möjlighet att ställa frågor.

Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig här!