Hoppa till sidans innehåll

Gymnastiken tar ställning för att värna barnens och ungdomarnas intressen

17 SEP 2015 00:00
Sedan juni 2014 har gymnastiken en uppförandekod. Grunden i koden är att gymnastiken ska vara en säker och trygg idrott på alla plan och består av åtta riktlinjer för hur ledare och föreningar ska agera och reagera.
  • Skapad: 17 SEP 2015 00:00

Två instanser om uppförandekoden inte följs

Om någon upplever att koden inte följs finns två instanser att vända sig till - Gymnastikombudsmannen och Juridiska nämnden.

– Systemet har varit i bruk i drygt ett år och ett antal frågor har kommit till Gymnastikombudsmannen. Det visar att uppförandekoden används och föreningarna vill utveckla sin verksamhet i enlighet med riktlinjerna. Det är bra, säger Malin Eggertz Forsmark, ordförande i Gymnastikförbundet.

Ett antal anmälningar har också prövats hos Juridiska nämnden och här kan konstateras att det beslutade regelverket behöver anpassas. Det innebär bland annat att styrelsen kommer att lämna en proposition till förbundsmötet 2016 om en förlängd preskriptionstid från dagens två månader.

Två fall har utretts under våren

I början av året kom två ärenden in till Gymnastikombudsmannen (GymO) som förbundet valde att utreda. Då frågorna var komplexa och förbundet vill öka sin kunskap inom området togs hjälp av ett externt bolag, Ethos International, för att pröva uppförandekodens efterlevnad i de två aktuella fallen. Arbetet inleddes under våren.

Undersökningarna visade att det i båda fallen fanns beteenden som tydligt bryter mot uppförandekoden. I det ena fallet har bristande värdegrundsarbete medfört att det, trots goda intentioner, har tillåtits en osund ledarkultur i den aktuella föreningen. Det andra fallet handlar om en osund ledarkultur i tävlingssammanhang. I båda fallen tar nu föreningarna ansvar för att ta fram handlingsplaner kring problemområdena.

– En viktig signal är att det är den som ger ett uppdrag (till exempel en föreningsstyrelse, förbundsstyrelse eller ledningsfunktioner) som har ansvaret att se till att uppförandekoden efterlevs. Det handlar också om att medlemsföreningarna arbetar i enlighet med vårt idéprogram Svensk Gymnastik Vill, vår utvecklingsmodell och vår uppförandekod fortsätter Malin.

Uppförandekod revideras och arbetet utvecklas

Vårens utredningar visar också att själva uppförandekoden behöver förtydligas. Till exempel behöver det göras en version som är lättare för barn att ta till sig och koden ska även översättas till engelska för att nå ut bredare inom gymnastiken.

– Vi ska komma ihåg att i majoriteten av vår verksamhet känner man inte igen sig i den här problematiken, utan där bedrivs sund och rolig träning för våra aktiva. Men för våra barns och ungdomars skull är det viktigt att denna typ av frågor kommer upp till ytan. Med det sagt så försöker vi hela tiden tydliggöra vad som gäller inom gymnastiken och vi vill att vår uppförandekod bland annat ska vara ett verktyg för att utveckla våra ledare, säger Malin och fortsätter:

– Vi välkomnar all granskning av oss och hoppas att den leder till ett öppnare klimat, där alla inom gymnastiken förstår att den här typen av beteenden inte är acceptabla. Det är ett stort ansvar som vilar på föreningarna och där vill vi som förbund försöka stötta så mycket som det går.

Problem i Åkeshovshallen i Stockholm

 Utredningen har även lyft problem inom den artistiska gymnastiken i Stockholmsområdet. En stor del av träningen i Stockholm bedrivs i Åkeshovshallen och arbets- och träningsklimatet där är inte bra.

Därför kommer en arbetsmiljöutredning att inledas i Åkeshovshallen. Hur utredningen kommer att genomföras är ännu inte klart, men den kommer att genomföras i samarbete mellan idrottsförvaltningen inom Stockholms Stad, föreningarna som tränar i hallen och Gymnastikförbundets Region Öst.

– Miljön i Åkeshovshallen är och har inte varit bra på många år. Många försök har gjorts för att hitta bra former i hallen och samarbeten mellan de som tränar där utan att vi har lyckats. Nu ska vi försöka komma till botten med problematiken och hitta vägar framåt, säger Johan Fyrberg, Gymnastikförbundets generalsekreterare.

Polisanmälan inlämnad

I närtid har Gymnastikförbundet dessutom nåtts av en anmälan från en legitimerad psykoterapeut gällande en tränare som finns inom gymnastiken. Innehållet var av så allvarlig karaktär att förbundets generalsekreterare har valt att göra en polisanmälan. Förbundet har inte värderat eller utrett frågan utan valt att lämna över frågan till polisen, som nu hanterar ärendet vidare.

– Den information jag fick del av var så allvarlig att min bedömning var att lämna vidare ärendet till polisen. Av integritetsskäl kommer jag inte kommentera vare sig namn eller förening i denna fråga, säger Johan Fyrberg.

Tillsammans blir vi bättre

– Jag vill avsluta med att säga tack till de som valt att berätta sin historia. Det är modigt och vi förstår att de har haft det svårt i perioder. Vi hoppas att deras insats gör att vi lär oss mer om hur vi hanterar den här typen av frågor och processer. Det är också modigt av föreningarna att öppna upp och be om hjälp, avslutar Malin Eggertz Forsmark.

Läs mer här:

Uppförandekoden

Svensk Gymnastik Vill

Gymnastikombudsmannen

Juridiska nämnden

 

Kontaktuppgifter

Pressfrågor: Lotta Darlin, Marknad- och kommunikationschef, 0708 -91 21 07, This is a mailto link

Övriga frågor: Johan Fyrberg, Generalsekreterare Gymnastikförbundet, 08-699 64 94, This is a mailto link

Skribent: Emelie Hedberg
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved