Hoppa till sidans innehåll

Coronavirus COVID-19


På denna sida finns all information samlad kring hur Coronaviruset påverkar Svensk Gymnastik. Undersidorna med specifik information kring olika områden uppdateras löpande. 

Tävlingar och mötesplatser 

Vardaglig träning 

Kontaktvägar

Arbetsgivarfrågor

Ekonomiska frågor

Artiklar om Coronaviruset 

 

UPPDATERAD INFO 10 AUGUSTI

Information gällande Coronaviruset

Trots att restriktionerna har blivit färre är det viktigt att tänka på att det fortfarande pågår en pandemi och att aktiviteterna genomförs så smittsäkert som möjligt.

Gymnastikförbundet förstår att frågorna kring Coronaviruset är många. Vi tar oron på allvar, följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan. Vi står i löpande kontakt med RF och de internationella gymnastikförbunden FIG och European Gymnastics. 

Gymnastikförbundet är inte en kunskapsorganisation kring detta område utan vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten, regeringen och UD. Vi uppmanar till att följa dessa källor och påminner om att det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Det kan även finnas lokala råd och restriktioner som ska följas. Gymnastikförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk aktuell kunskap.

Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. 

 

Tänk på att det fortfarande pågår en pandemi även om smittspridningen har gått ned. Därför måste vi alla hjälpas åt för att fortsätta hålla smittspridningen på en låg nivå och det kan innebära inskränkningar på all verksamhet inom Svensk Gymnastik.

 

Alla beslut, råd och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten eller regionen ska ses som att de gäller tillsvidare, även om vissa är tidsatta. När den rådande situationen förändras så kommer beslut och rekommendationer att förändras. Det kan bli både striktare och det kan lättas upp. Gymnastikförbundet följer utveckling löpande och kommer att uppdatera informationen på hemsidan allt eftersom beslut och rekommendationer från regering och myndigheter förändras.

 

Det finns fortfarande restriktioner inför höstterminen 2021

Under juli uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina allmänna råd och i de uppdaterade råden togs de råd som riktar sig direkt till idrottsföreningar bort, men det finns fortfarande råd som gör att verksamheten behöver anpassas.

Ni bör till exempel hålla avstånd när det är möjligt, utforma verksamheten så att trängsel undviks, erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion. Från och med 15 juli togs den del i pandemilagen bort som tidigare begränsat antalet personer till 1 person per 10 kvadratmeter. Tänk dock på att det fortfarande finns en begränsning på max 50 personer för offentliga tillställningar inomhus, den gränsen kan vara ett bra riktmärke även för annan verksamhet för att undvika trängsel.

Olika gränser för sammankomster beroende på förutsättningarna 

Regeringen har beslutat att begränsa deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Maxantalet skiljer sig dock beroende på förutsättningarna för arrangemanget. Tävlingar och uppvisningar inom Svensk Gymnastik räknas ofta som offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster och rådet är att det maximalt ska vara 50 deltagare inomhus (med möjlighet till 300 i sittande publik om lokalen tillåter det).

Avrådan om att arrangera tävlingar har hävts, men på grund av övriga rekommendationer finns det stora begränsningar för hur man kan arrangera en tävling. Läs mer om vad som gäller för tävlingar här. 

Läs mer på sidan Tävlingar och mötesplatser

Läs mer på sidan Vardaglig träning 

 

Pandemilagen ger ytterligare förutsättningar för hur verksamheten ska bedrivas

Folkhälsomyndigheten föreskrifter utifrån Pandemilagen:

Fritids- och kulturverksamheter samt handelsplatser
Trängsel kan undvikas genom att:
 1. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 3. anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 4. anvisa i vilken riktning som kunder eller besökare bör förflytta sig,
 5. informera kunder eller besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.
Fritids- och kulturverksamheter
Utöver vad som anges ovan kan trängsel även undvikas genom att:
 1. åtgärder vidtas för att sprida ut besökares ankomsttid,
 2. enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem,
 3. åtgärder vidtas för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, och
 4. personal på plats vägleder besökare.

Den 15 juli tas begränsningen om 1 person per 10 kvadratmeter i verksamhetslokalen bort. 

Fortsatt ska verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra hela tiden. Man ska även se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

 

Resor

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du

 • vidtar smittskyddsåtgärder vid nya kontakter under resan och på resmålet, och
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19

Vid resor till andra länder bör du iaktta särskild försiktighet samt hålla dig informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa i Sverige

 

UD:s rekommendation om utlandsresor

Gymnastikförbundet följer UD:s rekommendation kring utlandsresor.  UD uppdaterar fortlöpande sina reserekommendation och för att se det dags aktuella läget kan du läsa mer på, https://www.regeringen.se/uds-reseinformation eller i UD:s app Resklar.

 

Skydda dig själv och andra från smittspridning

I filmen nedan ger Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer kring hur vi alla kan bidra till att minska smittspridningen i samhället. 

 

Uppdaterad: 28 FEB 2020 16:41 Skribent: Lotta Darlin
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved