Hoppa till sidans innehåll

Tävlingar och mötesplatser


UPPDATERAD INFO 11 AUGUSTI

På grund av de allmänna råden samt att regeringen begränsar antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så har Gymnastikförbundet ställt in alla nationella tävlingar under en lång tid. Gymnastikförbundet ser hela tiden över möjligheterna för att anordna tävlingar antingen digitalt eller fysiskt beroende på vilka restriktioner som finns just då. Mer info om vilka tävlingar som genomförs  kommer läggas ut löpande.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre att samtliga avstår från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar (från den 1 juni 2021). Men förutsättningarna att delta eller arrangera tävlingar påverkas mycket av övriga restriktioner.

För samtliga åldersgrupper finns det från den 1 juni 2021 möjlighet att arrangera och delta i tävlingar, men med olika begränsningar i hur många deltagare man kan vara och hur man ska agera. Gymnastikförbundet rekommenderar också att man inte arrangerar tävlingar med publik, för att inte komma in i en gränsdragningsproblematik om det ska räknas som en offentlig tillställning eller ej. Det kan vara ok att ta in publik men då ska alltid ta kontakt med tillståndsmyndigheten (polisen). Läs mer om gränserna för publik nedan.

Gymnastikförbundet rekommenderar att men begränsar deltagarantalet som vistas samtidigt i hallen till max 50 personer (tävlande, tränare, domare och övriga funktionärer). För tävlingar utomhus ska deltagarantalet ej överstiga 600 personer. 

Rekommendationer för tävlingar:

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas. En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. 

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en tävling dimensioneras och planeras.

Deltagarbegränsningar vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning:

Inomhus utan anvisade sittplatser Max 50 personer
Inomhus med anvisade sittplatser Max 300 personer.
Utomhus utan anvisade sittplatser Max 600 personer.
Utomhus med anvisade sittplatser Max 3 000 personer.

  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för offentliga tillställningar

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska (utöver det som beskrivs på sidan vardaglig träning): 

 1. informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 3. säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta,
 4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
  följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 5. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning med en anvisad sittplats i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska även se till att

 1. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
 2. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.
  Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst åtta deltagare i varje

 

Lägerverksamhet

Från och med den 1 juli 2021 tillåts lägerverksamhet för för samtliga åldersgrupper.  

Alla som anordnar läger ska ha väl dokumenterade rutiner och riskbedömningar. Lägren ska genomföras med mindre grupper och det är viktigt att grupperna inte blandas med varandra. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom. 

Läger kan anordnas både inomhus och utomhus, men så mycket verksamhet som möjligt under lägret ska förläggas utomhus. Det är tillåtet att resa och att delta i läger där det finns barn som man normalt inte träffar i vardagen på t.ex. träning eller i skolan. Storleken på grupperna ska hållas till att vara så små som möjligt. På sidan "Lägerverksamhet sommaren 2021", hittar ni mer infomation om hur ni kan genomföra läger och vilka begränsningar som finns. 

Läs mer om vad som gäller för lägerverksamhet sommaren 2021 här.

 

Utbildningar

Folkhälsomyndigheten har tagit bort rådet om att erbjuda digitala alternativ till fysiska möten. Gymnastikförbundet börjar under augusti och september att öppna upp för kurser med fysisk samling igen. Gymnastikens baskurs – träning och tävling och samtliga ledarskapskurser finns fortsatt tillgängliga i digital form som komplement till kurser med fysisk samling.
 

 

Uppdaterad: 16 MAR 2020 11:28 Skribent: Lotta Darlin
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved