Hoppa till sidans innehåll

Vardaglig träning


UPPDATERAD INFO 10 AUGUSTI

Det pågår fortfarande en pandemi och även om restriktionerna succesivt nu lättar är det viktigt att samtliga föreningar anpassar sin verksamhet för att minska riskerna för smittspridning.

Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgående framfört att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga. 

Det finns fortsatt nationella allmänna råd som riktar sig till var och en och det är dessa som utgör grunden för Gymnastikförbundets rekommendationer.

Regeringen har beslutat att begränsa deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Maxanatalet skiljer sig dock beroende på förutsättningarna för tillställningen.  

Efter den 1 juli finns det inga skillnader i restriktioner beroende på när du är född.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har även beslutat om förordningar och föreskrifter som är kopplade till den pandemilagen. Dessa förordningar och föreskrifter gäller främst de föreningar som har egna anläggningar. Läs mer om dem här.

 

Rekommendationer träning

Alla åldersgrupper kan träna från den 1 juli 2021 men med följande restriktioner.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Träning får nu bedrivas både inomhus och utomhus.

Om det är möjligt begränsa gärna antalet deltagare som vistas samtidigt i hallen. Ett bra riktmärke att följa kan vara begränsningen som finns för offentliga tillställningar som just nu ligger på max 50 personer.

Håll avstånd när det är möjligt och utforma verksamheten så att trängsel kan undvikas. Punkterna nedan kan vara ett bra sätt att organisera verksamheten så att trängsel kan undvikas:

 1. anvisa deltagarna och övriga besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 3. anvisa vilket avstånd som deltagare och övriga besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 4. anvisa i vilken riktning som deltagare och övriga besökare bör förflytta sig.

Som förening är det viktigt att tänka på att tillhandahålla möjlighet att tvätta händerna ofta eller att använda handdesinfektion. Tänk också på att desinficera redskapen så ofta som möjligt (se längst ned vart man kan köpa desinfektionsmedel som fungerar på gymnastikredskap). Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
(Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 

Tävlingsverksamhet och lägerverksamhet är nu tillåtna men med vissa begränsningar.

Läs mer och tävlingar här 

Läs mer om läger här

 

Lägerverksamhet

Från och med den 1 juli 2021 tillåts lägerverksamhet för för samtliga åldersgrupper. 

Alla som anordnar läger ska ha väl dokumenterade rutiner och riskbedömningar. Lägren ska genomföras med mindre grupper och det är viktigt att grupperna inte blandas med varandra. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Läger kan anordnas både inomhus och utomhus, men så mycket verksamhet som möjligt under lägret ska förläggas utomhus. Det är tillåtet att resa och att delta i läger där det finns barn som man normalt inte träffar i vardagen på t.ex. träning eller i skolan. Storleken på grupperna ska hållas till att vara så små som möjligt. På sidan "Lägerverksamhet sommaren 2021", hittar ni mer infomation om hur ni kan genomföra läger och vilka begränsningar som finns. 

Läs mer om vad som gäller för lägerverksamhet sommaren 2021 här.

 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd för alla verksamheter i Sverige:

Alla verksamheter i Sverige, såsom myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av Covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 • Sätter upp information till medlemmar, personal, och andra besökare
 • Markerar avstånd på golvet
 • Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • Håller digitala alternativ
 • Erbjuder möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuder handdesinfektion
 • Bestäm ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen
 • Anpassa öppettiderna

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Smittskyddsåtgärder vid nya kontakter

Det är viktigt att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Du bör därför:

 • undvika att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
 • umgås utomhus och i mindre grupper

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du

 • vidtar smittskyddsåtgärder vid nya kontakter under resan och på resmålet, 
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Vid resor till andra länder bör du iaktta särskild försiktighet samt hålla dig informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa i Sverige.

  

Pandemilagen

Fritids- och kulturverksamheter samt handelsplatser
Trängsel kan undvikas genom att
 1. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 3. anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 4. informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning,
 5. anvisa i vilken riktning som kunder eller besökare bör förflytta sig,
 6. informera kunder eller besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.
Fritids- och kulturverksamheter
Utöver vad som anges ovan kan trängsel även undvikas genom att
 1. åtgärder vidtas för att sprida ut besökares ankomsttid,
 2. enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem,
 3. åtgärder vidtas för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, och
 4. personal på plats vägleder besökare.

 

Desinfektionsmedel för redskap

Eurogym har ett desinfektismedel som fungerar på samtliga gymnastikreskap. Medlet desinficerar bakterier, virus, svamp, mögel och mikroorganismer.

Medlet säljs i dunkar om 5 liter som blandas ut i vatten till ca 125 liter färdigblandat desinfektionsmedel. Medlet sprutas på med hjälp av lågtrycksspruta på alla redskap. Desinfektionsmedlet ska sedan ligga på och ska ej sköljas eller eftertorkas.

Kostnaden är 1500 kr + moms.

Kontakta Eurogym på This is a mailto link, www.teamgym.com 

Uppdaterad: 16 MAR 2020 12:02 Skribent: Lotta Darlin
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved