Hem / Om oss / Lingklubben

Lingklubben

Endast de som erhållit Lingmedaljen kan vara medlemmar i Lingklubben.

Trots att Lingklubben heter just Lingklubben, är det inte en klubb i vanlig bemärkelse utan en stiftelse. Lingklubben har därför inte årsmöten i den form vi känner till från våra gymnastikföreningar och styrelsen väljs inte av ett årsmöte utan styrelsen är själv ansvarig för val av nya ledamöter.

Hur blir man medlem?

Det finns bara ett krav, du måste vara innehavare av Gymnastikförbundets högsta utmärkelse - Lingmedaljen. Alla som har blivit tilldelad Lingmedaljen är hjärtligt välkomna som medlemmar! Kontakta This is a mailto link för mer information.

Allmänt om Stiftelsen Lingklubben

Historik, hur Lingklubben kom till

Stiftelseurkund och stadgar Lingklubben

Lingklubbens första styrelse

Nuvarande styrelse i Lingklubben