Hem / Om oss / Samarbetspartners / Sponsorer / Svenska Spel

Svenska Spel

Svenska Spel har inlett ett omfattande sponsorsamarbete med Riksidrottsförbundet och de anslutna idrottsförbunden med syfte att få fler människor i rörelse. Samarbetet heter Tillsammans för fler i rörelse och Gymnastikförbundet har tack vare detta möjlighet att kunna utveckla kompetensen inom den för oss så viktiga anläggningsfrågan. 

Utöver det har Svenska Spel bildat en fond, Framåtfonden. Framåtfonden är ett samarbete mellan Svenska Spel och idrottsrörelsen i Sverige som syftar till att stimulera rörelse och aktivitet bland främst unga. En jury har värderat de olika projektförslagen som kommit in och där Gymnastikförbundets projekt, som syftar till att stärka samarbetet mellan skolan och gymnastikföreningar, tilldelats medel.

Läs gärna mer om Tillsammans för fler i rörelse här.

Se resultatet av Gymnastikförbundets arbete med Framåtfonden här!