Hem / Om oss / Samarbetspartners / Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet

Liksom övriga förbund är Gymnastikförbundet medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). RF är en av Gymnastikförbundets största partners och gymnastiken har förutom de ekonomiska stöd som Gymnastikförbundet och föreningarna får ett utbyte inom områden som exempelvis juridik, kommunikation, utbildning, samt barn- och ungdomsidrott. De olika typerna av stöd som Gymnastikförbundet får eller ansöker om är:

  • SF-bidrag
  • Stimulansstöd
  • Idrottslyft
  • RF Elit

Läs mer om RF här.

Gymnastikförbundets ordförande Anna Iwarsson är ledamot i RF/SISUs styrelse.

Läs mer om RF:s avtal för idrotten, där din förening kan få rabatter hos ett antal olika samarbetspartners.