Hem / Om oss / Styrande dokument / Stadgar

Stadgar

Svenska Gymnastikförbundets stadgar revideras regelbundet genom beslut på förbundsmötet, som genomförs vartannat år.

Svenska Gymnastikförbundets STADGAR fastställda av förbundsmötet 2020