Hem / Om oss / Svensk Gymnastik Vill / Trygg gymnastik / Gymnastikombudsman

Gymnastikombudsman

Inom Svensk Gymnastik har vi enats om en Uppförandekod som vi alla har skyldighet att följa. Om det uppkommer fårgor relaterade till Uppförandekoden finns en Gymnasiktikimbudsman, GymO, tillhands på Gymnastikförbundet. GymO har till uppgift att finnas som stöd till föreningar, ledare, föräldrar och utövare. Funktionen är ingen instans som kan döma eller avgöra tvister, utan hit vänder du dig för stöd, hjälp och rådgivning.

Gymnastikombudsmannen som funktion infördes av styrelsen efter beslut om funktionen på förbundsmötet 2014. Vår nuvarande GymO heter Maria Persson och arbetar till vardags på stiftelsen Friends där hon är sakkunning gentemot idrotten.