Juridisk nämnd

Förbundsstyrelsen har inrättat en Juridisk nämnd. Nämnden är beslutande i bestraffningsärenden.

Enligt beslut vid Förbundsmötet 2014 ska nämnden bestå av en blandning av ledamöter med juridisk kompetens och kännedom om svensk gymnastik.

I de fall som någon anser att berörd förening/ledare ej lever upp till Uppförandekoden, finns den Juridiska nämnden med uppgift att besluta i bestraffningsärenden (ärenden som härrör sig till Kapitel 14 RF:s stadgar – dit Uppförandekoden till stora delar ligger).

Nämndens uppdrag är att vara enda beslutandeinstans inom Gymnastikförbundet i bestraffningsärenden.

Anmälan till juridiska nämnden sker till This is a mailto link (nämndens ordf.)

Använd gärna denna anmälningsblankett

Eventuella överklaganden sker till Riksidrottsnämnden (RIN).

I Juridiska nämnden sitter:

Thore Brolin, ordförande

Ragnar Palmkvist

Marit Englund

Petra Götell

Jenny Magnusson