Gymnastikforum 2019

En bild

Gymnastikforum 2019 är nu avslutat. Om du är nyfiken på helgen finns en sammanfattning av evenemanget här Pdf, 622 kB..

5-6 oktober äger Gymnastikforum rum - mötesplatsen där föreningar, förtroendevalda, nationella kommittéer och anställda på Gymnastikförbundet provtrycker och diskuterar framtiden för Svensk Gymnastik. Vi samlas för att tillsammans utveckla gymnastikens goda ledarskap.

Mötet är på Infra City i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Hoppas vi ses - här anmäler du dig!

Intro Svensk Gymnastik

Gymnastikförbundet har precis lanserat kursen Intro Svensk Gymnastik. Den riktar sig till ledare och behandlar gymnastikens ledarskap, rörelsemönster, uppförandekoden, utvecklingsmodellen och information om idrottsrörelsen. Från och med 1 oktober är kursen ett förkunskapskrav på alla utbildningar som Gymnastikförbundet genomför och så även inför forum. Kursen är kostnadsfri, digital och görs enskilt på Gymnastikförbundets utbildningsportal. Det tar ungefär två timmar att genomföra kursen och därefter gör du ett självtest och om du blir godkänd går du vidare till registrering och diplom.

Länken till Intro Svensk Gymnastik är: www.gymnastik.se/utbildningsmaterial/introsvenskgymnastik

Program Gymnastikforum 2019:

Lördag 5 oktober

11:30-12:30

12:30-13:00

Lunch

Välkomna!

13:00-14:00

Erik Herngren, senior partner på Kairos Future

som kommer tala kring ”Morgondagens engagemang och förtroendevalda”: Ökade krav på professionalitet och specialisering av förtroendemannarollen samtidigt som drivkrafterna till frivilligt engagemang förändras gör att många föreningar och förbund står inför stora utmaningar inför framtiden. Hur ser bilden ut och vilka möjliga lösningar kan skönjas runt hörnet?

14:00-14:15

Pausgympa

14:15-14:45

Carina Bäck, Idrottsombudsman Riksidrottsförbundet

som kommer berätta om barnkonventionen som blir lag 1 januari och vad det innebär för gymnastiken och idrotten i stort.

14:45-15:15

Fika

15:15-16:15

Workshop pass 1

 • Barnkonventionen och svensk gymnastik – Barnkonventionen blir lag första januari 2020 – vad innebär det för er som förening?
 • Strategi 2028 – På förbundsmötet i april 2020 i Växjö ska en ny strategi mot 2028 antas – var med och påverka innehållet!
 • Gympan påverkar i vardagen – arbetspass kring hur vi bättre når fram i anläggningsfrågan
 • Lillsved – delrapportering av förbundsmötesuppdraget som handlar om relationen Gymnastikförbundet och Lillsved

16:30-17:30

Workshop pass 2

 • Utbildning – allas ansvar – Gymnastikförbundet håller på med ett omfattande arbete med att revidera alla utbildningar. Utbildning gäller alla både organisationsledare och tränare – hur går tankarna framåt?
 • Strategi 2028 – På förbundsmötet i april 2020 i Växjö ska en ny strategi mot 2028 antas – var med och påverka innehållet!
 • Tränarlicenser – delrapportering av förbundsmötesuppdraget kring införande av tränarlicenser inom Svensk Gymnastik
 • Barnkonventionen och svensk gymnastik – Barnkonventionen blir lag första januari 2020 – vad innebär det för er som förening?

ca 19:00

Middag

Söndag 6 oktober

09:00-10:45

Simon Elvnäs, legitimerad arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH.

Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer.

10:45-11:15

Fika

11:15-12:15

Workshop pass 3

 • Föreningsinflytande – så påverkar du din förening och ditt förbund
 • Utbildning – allas ansvar – Gymnastikförbundet håller på med ett omfattande arbete med att revidera alla utbildningar. Utbildning gäller alla både organisationsledare och tränare – hur går tankarna framåt?
 • Gympan påverkar i vardagen – arbetspass kring hur vi bättre når fram i anläggningsfrågan
 • Strategi 2028 – På förbundsmötet i april 2020 i Växjö ska en ny strategi mot 2028 antas – var med och påverka innehållet!

12:15-13:15

Lunch

13:15-14:15

Workshop pass 4

 • Alla kan gympa – eller para-gympa – hur fortsätter vi utveckla denna fantastiska verksamhet
 • Utbildning inom gruppträning från Gymnastikförbundet – vad är viktigt framåtriktat?
 • Förutsättningar för elitverksamhet inom Svensk Gymnastik – presentation av den elitutvecklingsplan som tagits fram och fortsatta arbetet med riktlinjer för föreningar med elitverksamhet
 • Strategi 2028 – På förbundsmötet i april 2020 i Växjö ska en ny strategi mot 2028 antas – var med och påverka innehållet!

14:30-15:00

Svensk Gymnastik mot 2028!


Hoppas vi ses - här anmäler du dig!

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer