Hem / Om oss / Mötesplatser / Förbundsmötet 2022

Förbundsmötet 2022

Välkommen till Gymnastikförbundets förbundsmöte 2022!

När och var: Förbundsmötet går av stapeln i Växjö den 23-24 april, 2022.

Aktuellt innan 31 dec, 2021: Nominera personer och lämna in förslag.

Aktuellt innan 6 februari 2022: Möjlighet att skicka in remissvar på stadgeöversynen och Strategisk plan Lillsved.

Remiss stadgeöversyn - sista svarsdag 6 februari 2022

Vid förbundsmötet 2020 beslutades att en översyn av Gymnastikförbundets stadgar skulle ske till kommande förbundsmöte i syfte att göra stadgarna relevanta, lättförståeliga och tidsenliga.

Förbundsmötet beslutade också att en instruktion för juridiska nämnden ska tas fram. En sådan instruktion kan få konsekvenser för stadgarnas utformning. Hänsyn har tagits också till det.

Läs remissunderlaget här 

Remiss Strategisk plan Lillsved - sista svarsdag 6 februari 2022

Gymnastikförbundet är andelsägare i Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola (u.p.a.) (Lillsved). Vid förbundsmötet 2020 beslutades att ge förbundsstyrelsen mandat att slutföra arbetet med en strategisk plan för Lillsved efter samråd med Gymnastikförbundets regionala styrelser fatta beslut om förslag till strategisk plan. Vidare beslutades att förbundsstyrelsen ska återkomma till förbundsmötet 2022 för att fastställa den strategiska planen och därmed en långsiktig inriktning för Lillsved.

Läs remissunderlaget här

All information och alla handlingar till förbundsmötet kommer du att hitta på denna sida och undermenyerna till denna sida.

Vi ses i Växjö i april!

Förbundsmöte 2022 logotyp.jpg