Hem / Om oss / Mötesplatser / Förbundsmötet 2022 / Hur man motionerar

Hur man motionerar

Den som vill lägga fram ett förslag till förbundsmötet om något som förbundet ska jobba med, göra eller förändra, måste skicka in en motion. Alla medlemsföreningar och regioner har rätt att skicka in motioner till förbundsmötet.

Det är enkelt att skriva en motion! Motioner kan se ut hur som helst, men de måste ha med en beskrivning av förslaget, en motivering till varför förbundsmötet borde besluta på det sättet och gärna ett förslag till beslut, en att-sats.

Motionen ska sedan skickas till förbundsstyrelsen (se nedan) och de ska yttra sig över förslaget i motionen. När ombuden ska besluta om ert förslag i förbundsmötet kan de först läsa förslaget och sedan styrelsens yttrande. Ibland händer det att styrelsen också formulerar ett lite annat förslag till beslut i frågan.

Vill ni från er förening skicka in en motion, men tycker att det verkar svårt och krångligt och kanske lite läskigt?
Ta kontakt med Helen Åkerman. Hon hjälper gärna till.

Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast den 31 december året före förbundsmöte.

Mejla in motionen till This is a mailto link

Allt om hur man gör med motioner finns också att läsa i Gymnastikförbundets stadgar.