Valberedning


För att vara valbar till personvalen under Förbundsmötet 2020 ska nomineringar till valberedningen ha skett senast den 31 december 2019. Med utgångspunkt från de inlämnade nomineringarna påbörjas då valberedningens arbete med att ta fram sitt förslag till personvalen. Valberedningen har mandat att ta fram egna kandidater under arbetets gång utöver de som är nominerade från föreningar och regionförbund.

Senast två veckor före förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge samtliga röstberättigade ombud sitt förslag, samt meddela namnen på de nomineringar som i övrigt föreslagits av föreningar och regioner.

Se filmen med Patrik Tengwall där han berättar mer om vad valberedningen söker.

Nuvarande förbundsstyrelse är:

Namn: Vald till: Eget besked: 
Anna Iwarsson, ordförande 2020 Står till förfogande för omval
David Ahlin 2020 Står till förfogande för omval
Eva Sundmalm 2020 Avböjer omval
Lars Mörk 2020 Står till förfogande för omval 
Ingela Nilsson 2020 Avböjer omval
Suzanne Lundvall, v ordf 2022  
Edit Eriksson 2022  
Anders Caspar 2022  
Henrik Lehmann 2022  

 

Valberedningen för Svenska Gymnastikförbundet:

Patrik Tengwall, ordförande This is a mailto link Tel: 070-8870310 
Pernilla Eriksson This is a mailto link Tel: 070-5271526 
Jim Salvin This is a mailto link Tel: 070-2707010 
Bodil Berntsson This is a mailto link Tel: 070-7125135
Andreas Getzman This is a mailto link Tel: 072-5259658
Uppdaterad: 15 JUL 2021 17:15 Skribent: Robert Berglind
E-post: Adressen Gömd