Hem / Om oss / Mötesplatser / Tidigare förbundsmöten / Handlingar Förbundsmötet 2020

Handlingar Förbundsmötet 2020

Föredragningslista:

Numreringen nedan på respektive handling hänvisar till ordningen i föredragningslistan.

Motioner:

Förbundsstyrelsens svar på inkomna motioner:

Propositioner (förbundsstyrelsens egna förslag):

Valberedningen:

Årsredovisningar:

Röstlängder/fullmakt:

  • Fullmakt för röstberättigande ombud 

Stadgar och föregående protokoll 2018

Manualer och support videomöte - EasyMeet

Ring detta nummer för support från EasyMeet: 018-54 24 23