Lingmedaljen

Lingmedaljen är Gymnastikförbundets högsta utmärkelse. Endast personer som fått sin gymnastikregions högsta utmärkelse kan erhålla Lingmedaljen.

Lingmedaljen kan tilldelas ledare som utfört ett framgångsrikt ledarskap:
- som föreningsledare/gymnastikledare i minst 15 år.
- som ledamot i regionalt förbund i minst 15 år.
- som ledamot i Svenska Gymnastikförbundets eller Lillsveds styrelser eller nationell kommitté i minst 15 år eller den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat svensk gymnastikrörelse.

Här finns ansökningsblankett till Lingmedaljen som sedan skickas till respektive gymnastikregion för vidare hantering.