Årets förening

Gymnastikförbundets syfte med utmärkelsen Årets förening är att uppmärksamma och lyfta fram välmående föreningar som tar ansvar för sina medlemmar och arbetar för att nå utsatta mål samt verkar i enlighet med utvecklingsmodellen och idén om rörelse hela livet.

 

Kriterier för Årets förening

  • verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell
  • uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar
  • har en välfungerande och jämställd föreningsledning
  • har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper
  • har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål
  • är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål
  • tar ansvar för och utvecklar ledarskapet inom föreningen
  • har skapat trygga och utvecklande träningsmiljöer

 Prissumman är 15 000 kronor.

 

Ansökan/nominering

Ansökan för Årets förening 2020 skickas till respektive region senast 15 februari 2021.

Regionerna ska sedan i sin tur skicka in sin nominering till nationella kansliet senast 15 mars 2021.