Hoppa till sidans innehåll

Årsrapport


Vad är årsrapporten?
Alla Gymnastikförbundets medlemsföreningar måste varje år skicka in en årsrapport. I årsrapporten ska föreningen uppge hur många medlemmar de har samt hur många av dessa som är ledare. Föreningen anger också antal medlemmar och ledare i respektive ålderskategori. Gymnastikförbundet har även valt att frågor rörande vilka verksamheter föreningen bedriver ska vara en del årsrapporten. 

Gymnastikförbundet fakturerar föreningen baserat på det uppgivna antalet medlemmar. Om en förening under två av varandra följande år inte skickat in årsrapporten, och därmed inte betalat medlemsavgiften, blir föreningen utesluten ur förbundet (Gymnastikförbundets stadgar, 7 kap, 2 §). Årsrapporten ska enligt Gymnastikförbundets riktlinjer ta hänsyn till avslutat kalenderår - 2018 års årsrapporter skickas in under 2019 och 2019 års under 2020.

Nuvarande årsrapportsperiod
1 jan - 31 dec 2018 - avser 2019 års medlemsavgift

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är jämte statsanslagen den största intäktskällan för Gymnastikförbundet, och är därmed fundamentet för förbundets ekonomi. För att klara av de betydande ambitions-höjningarna som finns beskrivna i Svensk Gymnastik Vill och Vision 2020 beslutade Förbundsmötet 2018 att justera medlemsavgiften enligt följande:

Förbundsmötet 2018 beslutar

  • att medlemsavgiften ska vara oförändrat 33 kr per medlem,
  • att minimiavgiften per förening ska kvarstå på 1000 kr
  • att maximiavgiften per förening ska höjas till 60 000 kr, samt
  • att minimiavgiften även fortsättningsvis ska gälla till studentidrottsföreningar.

Medlemsföreningar inom Gymnastikförbundet är skyldiga att rapportera in Årsrapporten över verksamheten varje år.

Årsrapporten är faktureringsunderlag till årsavgiften som baseras på antal medlemmar (aktiva + ledare)  i föreningen.

Årsrapporten ger oss även statistik som värdefull information om föreningens medlemmar, ledare och verksamhet. Därför är det viktigt att ni fyller i alla uppgifter.

Antalet medlemmar är alla gymnaster, ledare och funktionärer som är verksamma i föreningen (i gymnastiksektionen i flersektionsföreningar), varav antalet ledare även ska fyllas i i rutorna för Antal ledare.

Svara även på alla följdfrågor om verksamheten efter statistikuppgifterna (på Årsrapporten).

Digitalt medlemsregister 
För föreningar som redan har kopplat hela sitt medlemsregister till IdrottOnline sker en automatisk summering av antalet medlemmar och ledare i de olika åldersgrupperna (ingen manuell summering krävs).

För de föreningar som ännu inte har sitt uppdaterade medlemsregister kopplat till IdrottOnline, ni kan gå in och skriva in antalet medlemmar och ledare i respektive ruta.

Uppgifterna som föreningen skickar in till Gymnastikförbundet lagras samtidigt på föreningens IdrottOnline sida. Det går bra att skicka in årsrapporten en gång, men uppgifterna kan korrigeras av Gymnastikförbundet om någon felaktig uppgift skickats in.

Pappersblankett
Om föreningen trots ovanstående förenkling av administrationen vill fylla i pappersblanketten får ni ta kontakt med Ronald Andersson som skickar ut blanketten till er. Den finns även här.

Genom att skicka in pappersblanketten godkänner samtidigt föreningen att Gymnastikförbundet har rätt att registrera föreningens uppgifter i IdrottOnline.

Ni rapporterar via idrottonline senast  25 februari.

OBS! Efter 25 februari utgår en administrativ avgift om 100 kr extra. Efter påminnelse 2 tillkommer ytterligare en avgift om 600 kr. 

Frågor om årsrapporten
Kontakta Ronald Andersson, 08-699 64 91,
This is a mailto link
Eller Camilla Wahlberg, 08-699 64 89,
This is a mailto link

Uppdaterad: 25 MAR 2019 15:12 Skribent: Kajsa Hägle
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Gymnastikförbundet Mitt
Idrottens hus Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress:
Sollidenvägen 62 B
831 43 Östersund

Kontakt:
Tel: 0104764247, 0104764247
Fax: 063511705
E-post: This is a mailto link

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved