Hoppa till sidans innehåll

Antidoping


Gymnastikförbundet tar starkt avstånd från all form av otillåten påverkan av kroppen i syfte att öka prestationsförmågan. Vi har nära samarbete med Riksidrottsförbundets (RF) legitimerade dopingkontrollfunktionärer som gör oannonserade besök i verksamheten där tränings- och tävlingsidrott bedrivs.

Gymnastikförbundets Antidopingprogram 
Gymnastikförbundets Antidopingprogram 2018

Dispensregler
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. För att veta om en idrottare behöver söka dispens måste du som idrottare veta vilken nivå du tillhör.

För gymnastik gäller följande indelning:

Hög tävlingsnivå
Gymnast som är uttagen till landslag (junior och seniorlandslag).

Låg tävlingsnivå
Övriga gymnaster som inte nämns ovan

Behöver du söka dispens? Få svar på det här

All information från RF om dispenser och hur man söker dispenser hittar du här 


Internationella dispenser vid deltagande på internationella tävlingar
Om man ska tävla på ett internationellt mästerskap (ej NM) eller annan internationell tävling som är FIG-klassad (dvs. finns listad på denna sida: http://www.fig-gymnastics.com/site/competition/search) så krävs en internationell dispens. Kontakta Gymnastikförbundet angående internationella dispenser på This is a mailto link Om man som gymnast tävlar på en annan internationell tävling kan det landet man tävlar i ha bestämmelser som innebär att man ska ha med sig läkarintyg på de mediciner man äter om man inte har en internationell/nationell dispens. Detta ska i så fall framgå i inbjudan till tävlingen.

Regelverk
Idrottens dopingregler gäller globalt. Det är The World Anti-Doping Code (WADC) som är det regerverk all världens idrotter och länder ska följa. Under världsantidopingkoden finns ett antal standarder som också är tvingande regler. WADC och dess standarder motsvaras i Sverige av RF:s Dopingreglemente och de föreskrifter som är kopplade till reglementet.

Alla länder och idrotter som anslutit till WADC måste också införa koden och dess standarder i sina regler och stadgar. 

Vistelserapportering
Det är närmast omöjligt att göra dopingkontroller utanför tävling om man inte vet var idrottaren befinner sig. Oanmälda dopingkontroller under tränings- och uppbyggnadsperioden är ett av de mest effektiva sätten att avskräcka idrottare från att använda dopingmedel och att upptäcka doping. 

Kravet på vistelserapportering finns för att elitidrottsutövare ska känna trygghet i att tävla i en dopingfri miljö. Det bästa elitidrottare kan göra för att bidra i antidopingarbetet är att sköta sina vistelserapporter och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll.

Kravet på vistelserapportering ställs i de gemensamma dopingregler som gäller för alla idrotter och länder i form av World Anti-Doping Code (WADC) och den internationella standarden för vistelserapportering. De flesta länder och Internationella Specialidrottsförbund (ISF) har infört WADC i sina egna regelverk. 

Du hittar inforamtion om rapporteringssystemen ADAMS (individuell vistelserapportering) och LARS (kollektiv vistelserapportering) på RF hemsida.

Juridiska aspekter
Idrottens Dopningsreglemente beskriver vad som är brott mot dopingreglerna, vilken bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs. Svenska bestraffningsärenden hanteras sedan den 1 juli 2007 av en särskild dopingnämnd.

Landslagsgymnaster informeras om antidopingreglerna via skriften ”Välkommen till landslaget”samt av förbundskaptenen eller motsvarande.


Bestraffning
Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, kan bestraffas enligt RF:s stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd och som åklagare fungerar RF:s Dopingkommission. 

Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol i Sverige, Riksidrottsnämnden (RIN). I vissa speciella fall kan även RIN-beslut gällande doping överklagas till Court of Arbitration for Sport (CAS) som är idrottens internationella skiljedomstol.

Straff på upp till fyra års avstängning kan utdömas vid första tillfället. Vid upprepad doping kan livstidsstraff utdömas. Avstängning avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde inte delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet, såsom träning, tävling, uppvisning eller att utöva uppdrag.

WADC och RF:s regler

Uppdaterad: 25 MAR 2019 13:30 Skribent: Kajsa Hägle
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Gymnastikförbundet Mitt
Idrottens hus Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress:
Sollidenvägen 62 B
831 43 Östersund

Kontakt:
Tel: 0104764247, 0104764247
Fax: 063511705
E-post: This is a mailto link

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved