Hoppa till sidans innehåll
Foto: Kristian Gunnarsson

Årsmöte i GF Öst - 21 mars 2021

30 NOV 2020 16:30
Gymnastikförbundet Öst bjuder in till årsmöte söndagen den 21 mars 2021
  • Uppdaterad: 30 NOV 2020 16:30

Plats
Årsmötet kommer att genomföras digitalt, mer information om dess genomförande kommuniceras senare.

Preliminära tider
13.00 Start för årsmötet
16.00 (cirka) Avslut

Kallelse med årsmöteshandlingar görs tillgängliga/översänds till röstberättigade ombud/föreningar senast två veckor före mötet. Denna kallelse ska innehålla:

  • förslag till föredragningslista för mötet,
  • verksamhetsberättelse och årsredovisning, inklusive revisionsberättelse,
  • verksamhetsplan med tillhörande budget för kommande två år,
  • styrelsens förslag (propositioner),
  • inkomna motioner till årsmötet - vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande, samt
  • valberedningens förslag

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet samt de förpliktelser mot region, som kan ha bestämts av regionens årsmöte. Förening ska inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

Anmälan 
Görs tillgänglig närmare inpå årsmötet i februari

Motioner
Förslag till ärende att behandlas vid regionens årsmöte ska vara regionstyrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet, det vill säga senast den 21 januari. Rätt att inge förslag tillkommer regional röstberättigad förening.

Valberedningen önskar förslag
Gymnastikförbundet Östs valberedning påminner om nomineringar från er föreningar till posten som ordförande samt ledamöter till regionstyrelsen, för en tid av två (ordförande) respektive fyra år (ledamot).

För att underlätta valberedningens arbete ser vi gärna att ni inkommer med förslag i god tid, men det går självklart bra att inkomma senast den 7 februari i enlighet med stadgarna. Mer information om nomineringsförfarandet kommer att skickas ut av Valberedningen framöver.

För eventuella frågor eller kandidatnomineringar kan ni ta kontakt med Valberedningens ordförande, Henrik Eller på This is a mailto link

Arbeta i Valberedningen?
Har ni föreningar även bra förslag på personer, med ett brett nätberk i den regionala gymnastikrörelsen, som skulle passa i uppdraget kring Gymnastikförbundet Östs valberedning, uppmanas ni nominera kandidater till det uppdraget senast den 7 februari. Dessa nomineringar skickas till det regionala kansliet på This is a mailto link som är valberedningssamordnare.

Skribent: Kristian Gunnarsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Gymnastikförbundet Öst
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Besöksadress:
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274047
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved