Hoppa till sidans innehåll

Mötesplatser i region Öst


Här återfinner ni en kalender med inplanerade regionala mötesplatser framöver, fysiska och digitala möten, samt material från tidigare arrangemang.

Under våren har GF Öst ordnat temabaserade Mötesplatser där ni föreningar fått möjlighet att utbyta erfarenheter, idéer och utmaningar med varandra. Stort tack till alla er som deltagit, det har blivit väldigt bra diskussioner under träffarna!

Varje mötesplats har haft olika teman (se nedan). Vi från kansliet har funnits med under träffarna, men de här tillfällena har framför allt varit till för er föreningar att få kontakt och erfarenhetsbyte med varandra. Mötesplatserna har varit kostnadsfria och genomförts digitalt via Teams.

Vårens sista mötesplats har ägt rum och nu tar vi sommaruppehåll. Har du önskemål om ett tema att diskutera i höst? Skriv gärna det till oss på: This is a mailto link 


Kommande mötesplatser

6 oktober 2022 - Mötesplats: Ordförandeträff
Mötesplatsen riktar sig till dig som är ordförande i en gymnastikförening tillhörande GF Öst. Även du som ledamot i en förening är välkommen att delta. Kvällens fokus är dialog och erfarenhetsutbyte. GF Östs styrelse vill få veta hur er förening har det, vilka framgångar ni upplever och utmaningar ni står inför, detta för att vi vill veta hur vi på bästa sätt ska kunna stötta, men också för att kunna lära av varandra. Vi kommer också informera om olika ekonomiska bidrag det finns att söka, de nya anvisningarna i barn - och ungdomsgymnastik samt kommande nyheter i regionen.

Läs mer information och anmäl dig här

1-2 oktober 2022 - Checklistan: 24 steg mot bättre artisteri och komposition
Workshop för tränare och koreografer i gymnastik med Tatiana Berghwall och Julia Rumbutis. Kursen följer kraven från COP 2022-24 i Kvinnlig AG men artisteri och komposition är viktigt även för våra övriga gymnastikinriktningar så alla tränare är välkomna att delta!

Läs mer och anmäl er här


Genomförda mötesplatser

23-24 augusti 2022 - Mötesplats Anställd i förening
Varmt välkomna till höstens mötesplats som denna gång är lite speciell då vi får ett helt dygn tillsammans på vårt fantastiska Lillsved. Det är kostnadsfritt att delta och vi hoppas att många av er har möjlighet att komma. Mer info och anmälan i bifogad pdf. Anmäl dig senast den 26 juni. 

27 april 2022 - Mötesplats: Anställd i förening
Vi har bjudit in Gymnastiktruppen Vikingarna som efter 20 års hårt arbete, ständig dialog och uppvaktning av kommunen nu äntligen är på gång med byggandet av sin nya hall på Lidingö. De kommer och berättar om hur de gått tillväga rent ekonomiskt men också vilka argument de lagt fram till politiker i kommunen för att få till sin hall. Under förmiddagen har vi också avsatt tid för att gemensamt diskutera de nya anvisningarna för barn - och ungdomsgymnastiken, detta för att skapa samsyn och reda ut eventuella frågetecken. Vi hoppas på att få en fin förmiddag tillsammans och även få tid till snack och nätverkande. Varmt välkomna önskar Maria, Hanna och Rebecca på GF Öst

Läs mer information och anmäl dig via inbjudan


27 januari 2022 - Informationsträff om Gymnaestradan 2023
Följ länken för att ta del av informationen i efterhand:  Digital mötesplats_ Informationsträff om Gymnaestradan 2023-20220127_184026-Mötesinspelning.mp4


13 november 2021 - Seniorledardag
Detta är en dag för dig som är ledare eller funktionär i en av regionens gruppträningsföreningar med seniorverksamhet.

Under dagen får vi, under ledning av erfarna ledare, testa på delar ur materialet ”Lättsamt Träningspaket”, så som: sittgympa och funktionell styrka i cirkel-form. Vi tränar inne och ute och vi får tid till dialog och erfarenhetsutbyte.

Läs mer i inbjudan 


23 okt 2021 - Konferensdag: Prestationsinriktade föreningsmiljöer 
GF Öst, i samverkan med RF-SISU Stockholm, bjuder in föreningar i regionen till en inspirationsdag med fokus på Prestationsinriktade Föreningsmiljöer. Tanken med dagen är att skapa en gemensam träffpunkt där föreningen får en genomgång av materialet samt inspiration och vägledning tillsammans med andra föreningar. Det kommer att finnas tid att inspirera varandra genom att dela med er av vad ni gör bra idag samt tid för reflektion och eftertanke kring vad er förening behöver utveckla.

Mer information och anmälan


14 oktober 2021 - Mötesplats: Anställd i förening
Eftersom det var så länge sedan vi sågs vill vi passa på att skapa möjligheter till dialog och diskussion. Älvsjögympans ordförande berättar  om hur de under pandemin valde att storsatsa på extern kommunikation. Tumba Gymnastik berättar om hur pandemin fört med sig att många gymnaster slutat att själva vara utövare i föreningen, men istället blivit ledare, vilket påverkat deras återväxt mycket positivt. Det kommer också finnas tid att prata och ställa frågor till oss på GF Öst.

Läs mer i inbjudan 

7 september 2021 - Inspirationsföreläsning 
Efter en tung period som präglats av covid-19 och dess tillhörande restriktioner hoppas vi att vi nu går mot ljusare tider. För att få en bra och härlig start på terminen bjuder GF Öst in till denna föreläsning som vi hoppas ska kunna ge var och en lite pepp och inspiration till terminens alla utmaningar och gärningar. Alla ledare, styrelser och föreningsanställda är varmt välkomna!

Mer information och anmälan

2 september 2021 - Föreningsforum 
Trots att pandemin tycks avta och fler och fler restriktioner hävs, så har pandemin påverkat alla föreningar på olika sätt, vilket troligtvis kommer fortgå under en period. Ett resultat av detta är dalande medlemssiffror och bristande motivation. Under föreningsforumet hoppas vi på att få till en dialog där vi kan utbyta erfarenheter med varandra och bland annat diskutera: Vilka utmaningar står föreningen inför? Vilka behov av stöd finns och vad önskar ni av oss på regionen?

Mer information och anmälan

10 juni 2021 - Hur kan vi samverka kring Parkour? 
En parkour-expert kommer att finnas på plats för diskussion kring hur man kan samverka kring området.


2 juni 2021 – Medlemsregister  
Vilket medlemsregister använder föreningarna? För- och nackdelar diskuteras.  


27 maj 2021 – Så dömer domaren 
En domare kommer att finnas på plats och besvara era frågor som kan uppkomma i samband med tävling inom truppgymnastiken. Förbered gärna frågor att ställa. 


19 maj 2021 – Hur behålla gymnaster och ledare? 
Erfarenhetsutbyte om hur man under en pandemi kan behålla både gymnaster och ledare när motivationen tryter. 


4 maj 2021 – Bredd och Behålla 
Erfarenhetsutbyte om bredd och behålla perspektiv (vuxengympa)


29 april 2021 – Digitala tävlingar och uppvisning
Erfarenhetsutbyte kring tävlingar/uppvisningar för er som vill dela med er av hur ni har gjort och för er som vill få idéer eller upplever er ha utmaningar kring området. 


27 april 2021 – Anställd i förening 


20 april 2021 – En kväll med SHEDO –psykisk ohälsa bland unga
SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa grupper. 


15 april 2021 - Kontakt med föräldrar under pandemin 


22 feb 2021 - Föreningsforum Covid-19 (Uppföljningsmöte)
Coronapandemin har påverkat alla våra föreningar med bland annat inställda träningar, anpassad verksamhet och inställda arrangemang. Gymnastikförbundet Öst (GF Öst) träffade flera av er vid två tillfällen föregående år för att diskutera tankar och utmaningar kring verksamheten. Nu har vi en vår med nya utmaningar och GF Öst vill nu bjuda in föreningsstyrelserna till ett uppföljningsmöte.
Mer info och anmälan:
🠚 Ladda ner inbjudan


2021 - Friståendekonvent (Genomförande senare i relation till Covid-19 restriktioner)
GF Öst och Sistep bjuder in till två inspirationsutbildningar inom Fristående; "Smarta friståenden i övergångsfasen" samt "Bygg ditt fristående och maxa dina friståendeträningar".
Mer info och anmälan kommer längre fram25 nov 2020 - Anställd i förening
Höstens mötesplats tar sin utgångspunkt i utbildningsfrågorna. Vad händer inom förbundets utbildningsrevision och vad behöver vi i föreningen göra för att anpassa oss till det nya formatet? Konverteringsnycklar – vad händer med mina gamla licenser inom trupp och hur översätts de till det nya systemet? Vi vill trygga er i de frågorna och delge vad som gäller när väl vårterminen kör igång. Därtill kommer vi även delge information från Gymnastikförbundet Öst hur genomförandet, förutsättningarna och utbildningspaketeringen ser ut för 2021.
Mer info och anmälan:
🠚 Ladda ner inbjudan


21 okt 2020 - Föreningsforum Covid-19 (Uppföljningsmöte)
Coronapandemin har påverkat alla våra föreningar sedan mars månad i år med bland annat inställda träningar, anpassad verksamhet och inställda arrangemang. Gymnastikförbundet Öst (GF Öst) träffade flera av er föreningsstyrelser i juni för att diskutera tankar och utmaningar kring höstens verksamhet. Nu har vi kommit igång med höstens träningar och GF Öst vill nu bjuda in föreningsstyrelserna till ett uppföljningsmöte.
Mer info och anmälan:
🠚 Ladda ner inbjudan


22 sep 2020 - Prestationsinriktade föreningsmiljöer
Information och mötesplats om stödmaterialet "Prestationsinriktade föreningsmiljöer", som syftar till att stötta er förening i att skapa en hållbar och utvecklande tränings- och tävlingsmiljö där varje individ ges möjlighet att, efter egna förutsättningar och mål, utvecklas i sin takt mot en önskad nivå.
Ta del av den inspelade mötesplatsen i efterhand:
🠚 Videomaterial från mötesplatsen
🠚 Prestationsinriktade föreningsmiljöer (Förbundets plattform och material)
🠚 RF/SISU Stockholms presentation (PDF)


17 jun 2020 - Föreningsforum Covid-19
Coronapandemin har påverkat alla våra föreningar. Vad händer i höst? Hur planerar vi för verksamheten framåt utan att veta hur pandemin kommer att utveckla sig? Ta möjligheten att prata ihop dig med andra styrelser och dela idéer och erfarenheter!
Mer info och anmälan:
🠚 Ladda ner inbjudan


10 jun 2020 - Krishantering
Har din förening en uppdaterad krishanteringsplan? Här får du möjligheten att få ta del av vad en kris kan innebära och vad som är viktigt för föreningen att tänka på. Vi pratar också om själva utformningen av en plan för krishantering.
Mer info och anmälan:
🠚 Ladda ner inbjudan


28 maj 2020 - Barnkonventionen
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020, men vad innebär den egentligen för oss som gymnastikföreningar? Med hjälp av en expertpanel hjälper vi er att reda ut era frågeställningar.
Ta del av den inspelade mötesplatsen i efterhand:
🠚 Youtube - Inspelning av mötesplats Barnkonventionen
🠚 Helen Alpstigs presentation (PDF)
🠚 Youtube - GF Östs introduktionsvideo om Barnkonventionen


16 april 2020 - NPF-föreläsning
"Träna barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar". Vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap för att kunna inkludera fler inom svensk idrott.
Ta del av den inspelade föreläsningen i efterhand:
🠚 Youtube - Inspelning av NPF-föreläsning


10 okt 2019 april - Ny i förening
Träffen syftade till att ge grundläggande och bred information om föreningslära och Svensk Gymnastik inom region Öst.
Presentationer från träffen 10 okt 2019:
🠚 GF Öst - Organisation, föreningsstöd mm
🠚 Kim Rehnfeldt, SISU - Föreningslära


29 jan 2019 - Anläggningar och opinion
"Föreningsforum på temat anläggningar, opinionsbildning mot kommun och gymnastiken som samhällsaktör med Sandro Wennberg, VD på Influera PR och Kommunikation och Daniel Glimvert, anläggningsansvarig på Gymnastikförbundet nationellt." 
🠚  Ta del av presentationen från föreningsträffen här.

Uppdaterad: 28 MAJ 2020 08:52 Skribent: Kristian Gunnarsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Gymnastikförbundet Öst
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Besöksadress:
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:
Tel: 086274047
E-post: This is a mailto link

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved