Intro Svensk Gymnastik

En bild

Samtliga ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra webbkursen Intro Svensk Gymnastik samt följa och efterleva innehållet. Kursen behandlar gymnastikens ledarskap, rörelsemönster, uppförandekoden, utvecklingsmodellen och information om idrottsrörelsen. Intro Svensk Gymnastik är kostnadsfri och genomförs digitalt. Innehållet uppdateras i cykler om vartannat år, efter varje förbundsmöte.

Kursen är även ett förkunskapskrav för deltagare på alla Gymnastikförbundets kurser. Nytt för 2023 är att kravet om att uppdatera sin kurs vartannat år tas bort och alla versioner av kursen gäller som giltig förkunskap.

Kursen görs enskilt på Gymnastikförbundets utbildningsportal och tar ungefär två timmar att genomföra. Efter genomförd kurs gör du ett självtest och om du blir godkänd går du vidare till registrering och diplom.