Trampolin steg 3

För Trampolin steg 3 ligger fokus övningsmässigt på metodik och teknik för dubbelvolter, via den logiska stegringen från de första dubbelvolterna till och med dubbelvolt framåt med en och en halv skruv samt dubbelvolt bakåt med dubbelskruv (till och med pikerad rudi out, grupperad full half samt grupperad full full). De praktiska delarna kompletteras med diskussioner kring framgångsfaktorer, planering och periodisering, progression och coaching på elitnivå.

Hitta datum och anmäl dig här!

Kurslängd: Två dagar [kursplan]
Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik, Trampolin steg 2 + därefter minst 100 timmars praktik i hallen under minst ett år samt Biomekanik

Därutöver Gymnastikens baskurs - träning och tävling, Åldersanpassad tränng för barn och unga eller för vuxna, Trampolin steg 1, Gymnastikens ledarskap samt Styrka, rörlighet och fysiologi som är förkunskapskrav till tidigare kurser.