Trampolin för nybörjare

Baskunskap och grundövningar för trampolin. Efter genomförd utbildning kan du tryggt ta dig an uppgiften att ta hand om nybörjare och lära ut de viktiga grundövningarna innan volt. Denna utbildning är fristående, för dig som inte vill gå direkt på steg 1. Du kan be din region arrangera kursen då den inte genomförs regelbundet.

Kurslängd: En dag [kursplan]
Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik 2021 - 2022, Gymnastikens baskurs - träning och tävling