Aerobic och Step Up

Här tränar vi grundsteg och stegkombinationer med och utan stepbräda. Du får kunskap om hur du använder musikens olika delar till att koreografera dina stegkombinationer, så att de blir funktionella och roliga. Dessutom går vi igenom hur du använder stepbrädans höjdförändringar för att ge dina övningar ytterligare intensitet.

Hitta datum och anmäl dig här!

Kurslängd: Två dagar [kursplan]
Åldersgräns: Från det år du fyller 16
Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik 2021 - 2022, stark rekommendation att du genomgått Baskurs Gruppträning eller liknande utbildning + egen träningserfarenhet inom liknande gruppträning