Hem / Utbildning / Utbildningskalender

Gruppdynamik


Välkommen till kursen Gruppdynamik!

Kursen Gruppdynamik fokuserar på hur grupper fungerar och hur du som ledare kan arbeta med att utveckla och stärka sammanhållning, målsättning och det kollektiva självförtroendet. Kursen passar både aktivitets- och organisationsledare; tränare, styrelsearbete och andra förtroendeuppdrag för alla åldrar och verksamheter inom Gymnastikförbundet. Viktiga ämnen som tas upp är kännetecken för en grupp, normer, öppenhet, tillit, konflikter och kommunikation. Deltagarmaterialet är digitalt och kompletteras med ett kurstillfälle; i kurskalendern kan du välja ett fysiskt eller digitalt tillfälle (via videokonferens med deltagare på distans). 

DENNA KURSEN GENOMFÖRS I DIGITAL FORM

Länk till kursplan

Omfattning och material 
Kursens längd är fem lektioner á 45 minuter varav ca en lektion genomförs som självstudier inför kurstillfället som genomförs under en dag. Deltagarmaterialet och självstudierna finns digitalt och du kommer att få inloggningsuppgifter skickade till dig i god tid inför kursstart. 

Förkunskapskrav 
Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Intro Svensk Gymnastik